اختلاف و درگیری در جلسه شورای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات مدتی پیش برای برنامه ریزی امور نظامی و چگونگی حضور تیم های اعزامی در داخل کشور، انتخاب اعضای تیم ها، مسیر های تردد، مأموریت های داخلی و ساماندهی امور نظامی، شورای نظامی را راه اندازی نمود.

در حال حاضر این شورا به جای آنکه اینگونه موارد حزب را تسهیل کند، مبدل به مانعی جدید و محل اختلافات و درگیری اعضا شده است.

بر این اساس در آخرین جلسه این شورا، بحث و درگیری بر سر اعزام تیم ها صورت می پذیرد. کاوه بهرامی، عمر غلامعلی و اسعد احمدی از یکسو و سید عزیز نیکجویان و محمد صاحبی از سوی دیگر به درگیری لفظی پرداختند.

سید عزیز کاوه و عمر غلامعلی را متهم به بی کفایتی و افکار پوسیده قدیمی و نداشتن شناخت از شرایط داخل کشور متهم کرد.

لقمان مه فر و محمد خاکسار سعی در وساطت داشتند اما با فحاشی کاوه بهرامی، حاضرین جلسه را ترک و گزارش مبسوطی را برای هجری ارسال می دارند.

هجری نیز تا اطلاع ثانوی تصمیمات شورای نظامی را بی اعتبار و مسئولیت را فعلاً به عمر غلامعلی واگذار کرده تا با اطلاع رستم جهانگیری اگر مسأله ای بود، حل و فصل شود.

اعضا و بویژه محمد صاحبی و سید عزیز نیکجویان بر اخراج کاوه بهرامی از شورای نظامی اصرار دارند و علت کشته شدن افراد در سال گذشته را بی کفایتی کاوه بهرامی می دانند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.