مسئله‌ی اتحاد حزب دمکرات و بازی حدکا

مسئله رویایی اتحاد حزب

 بعد از اینکه مسئله‌ی اتحاد دمکرات ها به بن بست رسید،دیگر هر جناح به کار و مسائل کنگره و آماده سازی های قبل از کنگره پرداخته است و رسیدگی می کند.در این میان حدکا هر از گاهی به شیوه‌ی بازی کردن و به بهانه‌ی اتحاد،سیاست ها و مواضع خود را بر دیگران تحمیل می کند.این بار نیز دبیرخانه‌ی حدکا بیانیه‌ایی منتشر کرده است تحت عنوان “روشنگری در خصوص پروسه‌ی اتحاد” و به این شیوه می خواهد دوباره مواضع و سیاست های خود را نسبت به مسئله‌ی اتحاد تکرار کند و به گونه‌ایی توپ را زمین حریف بیاندازد و دوباره جناح مقابل را متهم قرار بدهد.

 متن کامل بیانیه:

 جدا شدن شماری از اعضای رهبری،کادر و پیشمرگ و اعضای حرب،از صفوف حزب دمکرات در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ (۶/۱۲/۲۰۰۶) و بعد از کنگره‌ایی قانونی و شرعی و دمکراتیک و گذاشتن اسم حزب دمکرات بر روی خود به دور از هر پرنسیپ سیاسی،که این هم تکرار کردن اشتباه دو انشعاب قبلی از حزب دمکرات بود،ضربه‌ی سنگینی بر پیکره‌ی حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان اصلی ترین حزب اپوزسیون کرد ایران بر ضد رژیم جمهوری اسلامی و جنبش کرد در شرق کردستان وارد کرد.این ضربه تنها از این منظر نبود که کسانی صفوف حزب را ترک گفته‌اند بلکه ضربه‌ایی بود که مردم آن قسمت از کردستان را در شوک فرو برد؛آنان را به سوی ناامیدی برد و صفوف متحد آن را از هم متلاشی کرد.از این بزرگتر جمهوری اسلامی و دشمنان حزب دمکرات را خوشحال کرد و به آنان قوت قلب بخشید که آشکارتر بر ضد حزب تبلیغات راه بیاندازند و به خیال خودشان فاتحه‌ی مرگ حزب دمکرات را به گوش مردم دلشکسته و عصبانی کردستان بخوانند.

 ما که درد و رنج دو انشعاب دیگر این حزب را بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی ایران بر پیکر این حزب،حس کرده بودیم و متوجه‌ی خسارت های جبران ناپذیر این انشعاب بودیم،تلاش زیادی کردیم که اگر نتوانسته‌ایم جلوی انشعاب را بگیریم،تمامی تلاش های خود را برای اتحاد پس از انشعاب بکار گیریم.در این خصوص نیز شمار زیادی از هموطنان دلسوز،جریان های سیاسی کرد و غیر کرد همکار و پشتیبان ما بوده‌اند.

 نتیجه‌ی این تلاش و فعالیت ها به این رسید که بعد از نشستن کف اوایل انشعاب در هر دو طرف،قدم برداریم برای عادی کردن روابط بین هر دو طرف و بعد از مدتی و در نتیجه‌ی تصمیمی از رهبری حزب که بعدا در کنگره ۱۵ (مهر ماه ۱۳۹۱) تصویب شد،کمیته مرکزی ملزم شد که این پروسه را به منظور “عادی کردن روابط،گفتگو کردن و در آخر اتحاد” ادامه بدهد.

 رهبری حزب دمکرات پس از تصویب این مصوبه،بخشی عظیم از نیرو و توانای خود را بکار گرفت برای پیشبرد این اهداف و در این چهارچوب برای نشان دادن نیت پاکی،برای اولین بار هیئتی از رهبری حزب به رهبری دبیرکل حزب به مقر دفتر سیاسی دوستان قدیمی(هاوڕێیانی پێشوو) رفتند و مهمانشان شدند و بعد از آن دیدار،ده‌ها مورد ارتباط دو نفری میان دبیرکل ها،دفتر سیاسی و هیئت های رهبری هر دو طرف تشکیل شد و در مورد اهمیت مسئله و راه‌حل های آن گفتگوهای زیادی کردند.

 با وجود اینکه دوستان طرف مقابل در این نشست ها بیشتر به منظور تبلیغات و نشان دادن صلح طلبی خودشان برای مردم کردستان (که آرزوی آن ها اتحاد بود و منتظر شنیدن خبر خوش اتحاد بودند) آماده می شدند.با این حال ما دلسرد نشدیم از ادامه‌ی این روند و گفتگو کردن با آن ها.حتی در این خصوص دو بار هیئت های هر دو طرف به این توافق رسیدند که تا وقتی که به جمع بندی مشترک نرسیده‌ایم اخبار نشست ها را پخش نکنیم ولی آن ها بعد از جلسه‌ها خبر آن را به منظوری که به آن اشاره کردیم،پخش کردند.

 جزئیات نشست ها و جلسات این مدت زیاد است و در این مطلب جای بحث کردنشان نیست،ولی در این مدت که بیشتر از ۹ سال از انشعاب و تلاش ها برای اتحاد می گذرد لازم دانستیم که چند مورد از واقعیات محتوی این جلسات و فعالیت های راستگویانه‌ی خود را در جهت اتحادی واقعی که هر دو طرف در آن احساس پیروزی و افتخار کنند و با هم برای بار دیگر بدون در نظر داشتن رقابت و حس انتقام جویی و شکستن یکدیگر،زیر بنای حزب دمکراتی قدرتمندتر که خواست همه‌ی دلسوزان دمکرات است را بنا نهیم.برای آنکه بتوانیم خود را برای هر رویدادی سیاسی در منطقه و ایران آماده کنیم و مردم را به خواست های سیاسی خود برسانیم.

بعد از چند ماه توقف نشست های هیئت ها،در آغاز سال ۱۳۹۴ نشست هر دو دفتر سیاسی و با حضور دبیرکل های دو طرف در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۴ در محل دفتر سیاسی رفیقهایمان تشکیل شد.در آن نشست دفتر سیاسی ما همراه چندین پیشنهاد جدید در آن حاضر شد که قبلا جای درخواست و سوال بود برای طرف مقابل.در آن جلسه بعد از آنکه برای بار دیگر این بند تصویب شد که اتحاد تحت نام “حزب دمکرات کردستان ایران” شکل گیرد،مصوبه‌های زیر به موافقت هیئت حزب رسید:

-) اتحاد قبل از کنگره ۱۶ اتفاق بیافتد و تا زمان تشکیل کنگره هیئتی مشترک از رهبری ( دفتر سیاسی و کمیته مرکزی) با توافق همدیگر اداره و اجرائیات حزب را اجرا کنند.حتی بعد از آن نشست و به منظور جلب اعتماد بیشتر بین هر دو طرف،دفتر سیاسی ما موافقت کرد که کاک خالد عزیزی به عنوان جانشین دبیرکل کارش را ادامه بدهد.

-) برای برطرف کردن نگرانی های آن ها و برای محکم کاری آینده،هیئت حزب موافقت کرد که تعداد اعضای رهبری حزب در کنگره ۱۶ در لیستی فیکس مشخص شوند و در صورت موافقت هر دو طرف تصویب شود.برای آنکه هیچ طرفی نتواند طرف مقابل خود را حذف کند یا تعداد اعضای رهبری آنان را کم کند.تعداد اعضای رهبری هر دو جناح بر مبنای تعداد اعضای رهبری مصوب کنگره ۱۳ خواهد بود که هر دو طرف شرعیت آن را قبول کرده بودند یا به تعداد اعضای رهبری هر دو طرف بعد از انشعاب و حتی آمادگی خود را به منظور اینکه در این خصوص گفتگوی بیشتر کنیم،نشان دادیم.

-) ما موافقت کردیم برای آنکه قوانین اساسنامه و آئینامه‌ی کمیته مرکزی در این مسیر محدودیت ایجاد نکند تمام کارهای حزب (از اداره حزب تا کاروبار کنگره و آماده کردن آئینامه‌ی کمیته مرکزی) را با توافق هر دو طرف اجرا کنیم.

-) در خصوص به رسمیت شناختن عنوانی که بعد از انشعاب برای خود گذاشته بودند،(“با وجود اینکه این امر با هیچ اصول کار حزبی همخوانی ندارد”) با این وجود به منظور نشان دادن نیت پاکی،هیئت حزب قبول کرد که بیانیه‌ی اتحاد حزب به گونه‌ایی آماده شود که محتوی آن دربرگیرنده‌ی این منظور باشد.

-) مورد دیگری که هیئت حزب در آن نشست با آن موافقت کرد،اعلام به رسمیت شناختن گذشته‌ی سیاسی این رفقا بعد از انشعاب بود.این مورد به عنوان یکی از خواست های مهم آن ها در همه‌ی نشست ها مورد بحث قرار می گرفت.

 مواردی که بحث شد به عنوان موارد اصلی پروسه‌ی اتحاد بود،ولی چندین مورد دیگر نیز هست که با گفتگو حل خواهد شد و مانعی ایجاد نخواهد کرد.

 موافقت هیئت حزب در خصوص پسندیده کردن این موارد،خوشحالی اکثر اعضای دفتر سیاسی را به دنبال داشت.اعلام نتایج این نشست که بعد از تمام شدن جلسه و از طرف دبیرکل های هر دو طرف آماده شده بود،در برگیرنده‌ی خوشحالی و درست شدن امید میان اعضای حزب بود که این پروسه ادامه خواهد داشت،ولی متاسفانه بعد از مشورت کردن دفتر سیاسی رفقای قدیمی با کمیته مرکزی خود،برای بار دیگر جمعی بهانه تراشی و مانع درست کردند در راه رسیدن به هدف،که اتحاد است.

 ما با این وجود در ادامه دادن این راه نا امید نشده‌ایم و با تمامی موانعی که بر سر راه می آیند،اهمیت حل کردن این مسئله و برداشتن موانع در سر راه مبارزاتمان در جنوب کردستان را وظیفه خود دانسته و تلاش های خودمان را کماکان ادامه خواهیم داد.

 شاید در میان تلاش هایمان در خصوص به هدف رسانیدن این پروسه،تناقض ها یا درک نکردن هایی پیش آمده باشد که آن هم غیر طبیعی نیست در میانه‌ی گفتگوی دو طرف ولی مهم و اصل،پیدا کردن راه‌حل مناسب برای رسیدن به اهداف در راستای منافع ملی است.

 ولی طرف مقابل با وجود تبلیغات زیادی که در خصوص اتحاد راه انداخته بودند در همان روز اول اعلام انشعاب مشخص بود که از مقوله‌ی اتحاد نگران و مضطرب هستند.به همین دلیل وقتی یکی از خواسته‌هایشان را قبول می کنیم،خواسته یا بهانه‌ی دیگری پیش می کشند و این هم نتیجه‌اش تا الان این بوده که در تبلیغات، خود را طرفدار صلح و اتحاد نشان می دهند و از طرف دیگر تلاش می کنند که اتحاد صورت نگیرد.این شیوه برخورد هم به خوبی نمایان می کند که در راستای منفعت چند کسی،رقابت ناسالم و دفاع از قدرت به هر قیمتی حزب دمکرات را نصف کردند و الان نیز از اتحاد می ترسند و می توانند تمامی تلاش ها در این راستا را به بنبست برسانند و نتیجه ندهد.

 به همین دلیل شرایط چنین ایجاب می کند که تمامی کادر،پیشمرگ ها و اعضایی که به اتحاد و انسجام مبارزات کرد در شرق کردستان اعتقاد دارند و همچنین بر این باور هستند که عضویت در حزب دمکراتی قدرتمند،بیشتر جای افتخار است تا اینکه عضو رهبری حزبی کوچک باشند؛لازم می باشد با توجه به گذشته ی ۹ سال حزب دمکرات و آینده جنبش کرد در شرق کردستان،در خصوص راه‌حل مناسب برای این مسئله تلاش جدی تر کنند.

 در آخر لازم می دانیم که تشکر و قدردانی خود را از آن تعداد از اعضای رهبری،کادر و پیشمرگ و هواداران جناح انشعابی کنیم که در جریان این گفتگوها و در راه اتحاد تلاش های زیادی کرده‌اند و امیدواریم این تلاش ها همچنان ادامه داشته باشد.

 یادمان نرود که انشعاب و جدایی خیلی آسان تر از اتحاد و انسجام درست کردن است.ولی با نیرو و خستگی متحد خواهان این درد درمان خواهد شد.

حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرخانه

 تریفه ی مانگ

 

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.