مظلوم نشان دادن تروریست هنر احزاب کمپنشین

در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۶ چند نفر از تفنگچیان مسلح کومله منتسب به (عبدالله مهتدی) که برای خرابکاری و کشت و کشتار به داخل ایران آمده بودند قبل از اینکه بتوانند هر کاری انجام بدهند در ورودی شهر سنندج به دام نیروهای امنیتی و نظامی افتادند و تیمشان متلاشی شد.
 
این افراد که پیشمرگ کومله بودند و تا دندان مسلح،صرفا برای گروگان گیری و ترور شهروندان کرد به شهر سنندج آمده بودند کە در حین ورودشان بە شهر در کمین نیروهای امنیتی و نظامی افتادند و تمامی اعضای تیم کشته شدند و فقط یک نفر از آن ها به اسم “رامین حسین پناهی” بە صورت زخمی به دست نیروهای نظامی افتاد.
 
رامین حسین پناهی پیشمرگ کومله که به صورت تمام مسلح و به قصد ترور شهروندان کرد و نا امنی به کشور آمده بود،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بە مانند هر زندانی امنیتی در هر جای دنیا با او برخورد شدە است و با استناد بە قوانین جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب دادگاهی خواهد شد.عناصر ضد انقلاب و تروریست های فراری برای تحریک احساسات مردم و سواستفاده های حزبی و شخصی خود و لذا با توجه به ورشکستگی حزبشان قصد دارند با این موضوع اذهان عمومی را فریب داده و از ایشان بە عنوان فعال مدنی و فعال سیاسی نام بردە و این مسئلە را بە موضوعاتی دیگر ربط دادە،تا اینگونە بە اهداف خود برسند و اربابان خود را خرسند سازند. غافل از اینکە دیگر برای مردم تشخیص تروریست و خرابکار و عضو گروهک از فعال مدنی و سیاسی کاری آسان و امکان پذیر است و در هیچ جای دنیا با افرادی که اسلحه به دست گرفته باشند و به سوی مردم و همشهریان خود تیراندازی کنند،مدارا نخواهد شد حفظ امنیت شهروندان در هر کشوری خط قرمز نهادهای نظامی و امنیتی آن کشور است و برای برقراری آن با هر نوع تروریستی برخورد خواهند کرد حال این تروریست ها داعشی باشند یا کومله فرقی ندارد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.