چیا علیار در آستانه کوچ از دمکرات به کومله

چیا علیار که اخیراً از حزب دموکرات کۆردستان ایران اخراج شده حالا به کومله و عبداله مهتدی چراغ سبز نشان می دهد. وی دفاع از سیاست های عبداله مهتدی را شروع کرده تا جایی که در فیس بوک خود به بهانه دفاع از باصطلاح جنبش دمکراسی خواهی ایران (که بانی اصلی آن عبداله مهتدی است) مطلب می زند.

اینطور که بر می آید، قصد دارد در روزهای آتی به کومله بپیوندد. باید دید آیا این اجازه را دمکرات به او خواهد داد یا ؟ً؟ً!!

پیشنهاد ما پیوستن به حدک می باشد، بلکه بتواند در این آشفته بازار حدک برای خود جایگاهی کسب نماید.

3 Comments

  1. اینها از فئودالها هستن با ههم خوب میایند من خۆدم حدکای هستم از اخراج این لومپین خیلی خوشحالم درود بر حدکا

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.