دلنوشته شهروند سرپل ذهابی به رهبر معظم انقلاب+فیلم

 متن کامل نامه: ” سرورم سلام” رهبرم ببخش مرا کە در چنین وضعیتی از شما استقبال می کنم،خیلی وقت است انتظار چنین روزی را می کشم و هیچ وقت فکر نمی کردم که به آرزویم برسم…. سرورم راستش رو بخوای به کلی دلسرد شده بودم و قبول کرده بودم که می گفتند شما،ما را فراموش کردەاید،می گفتند شماها از یک جنس نیستید،شما ها را فقط برای جنگ کردن و مرز داری می خواهند و هیچ ارزشی برای آن ها ندارید….پنهان نمی کنم خیلی دلم گرفتە بود و احساس تنهایی و بی کسی می کردم….بیخیال الان وقت این حرف ها نیست،ببخش مرا دلم گرفتە و کسی را ندارم کە دیگر باهاش درد دل کنم….خیلی وقت است کە دشمنان می خواهند ما را از شما جدا کنند… جانم فدایت شود رهبرم…..؛ نمی دانم چگونە احساسم را بیان کنم الان کە نزدیک شما هستم،هیچ وقت قلم یا زبان توانایی وصفش را ندارند؛کاش می توانستم سر بر روی شانەهایتان بگذارم و از ته دل گریه می کردم….،باور کنید تمام اعضای خانوادەام آرزویشان دیدار شما بود ولی صد حیف کە اجل نگذاشت به مانند من به آرزویشان برسند….. سرورم این چند روز دردهای زیادی کشیدیم،از دست دادن عزیزانمان،از بین رفتن زندگی و خانە و شهرمان و …. باور کنید خیلی خود را بی کس و تنها می دیدیم،ولی همین کە گفتند سرورم می آید،باور کنید بیشتر غم هایمان فراموش شد؛رهبرم ببخش مرا کە درون این چادر و با دلی پر از زخم و زجر دیدە بە شما خوش آمد گویی می گویم…. همگی مطمئن شدیم کە ما هم فرزند این میهن هستیم و در روزهای سخت و بی کسی تنهایمان نخواهید گذاشت…به خود میبالم و به ایرانی بودن خود افتخار می کنم  و با دلی سرشار از امید و غرور می گویم خوش آمدی به سرزمین فرزندان ایران و ایمان دارم که هیچ زلزله و دشمنی نمی تواند شما را از یاد ما ببرد…. جانم فدای رهبرم…..

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.