بگیر و ببندهای خوارج حزبی

  مسئولان سایت های وابستە بە حزب کە از تریبون های اصلی حزب بە شمار می روند،افراد معلوم الحالی هستند کە برای تخریب یکدیگر از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد.
  سایت روژی کورد،هەنگاو،روژهەلات تایمز،پیشمەرگەکان و ….از جملە سایت هایی هستند کە در راستای سیاست های حزب کار می کنند و بە تریبون حزب تبدیل شدەاند.این سایت ها از طرف افرادی ادارە می شوند کە هر کدام بە نوعی عضو حزب بودە و هستند،ولی سیاست حزب در رابطە با این سایت ها و گردانندگانش مقولەایی منفعتی و نا مشخص است.یعنی بە گونەایی کە هر زمانی در راستای منافعشان فعالیت داشتە باشند این سایت ها را حزبی می دانند در غیر اینصورت حزبی بودن آن ها را انکار می کنند.
  بیشتر گردانندگان این سایت ها اعضایی هستند کە بە دلایل گوناگون (اخلاقی،امنیتی،شخصی و….) از حزب اخراج شدەاند،حال برای نشان دادن حسن نیت یا جبران خطاهایی کە کردەاند،از هر اقدام غیر اخلاقی در راستای روزنامەنگاری و شخصیتی و حتی در حق یکدیگر کوتاهی نخواهند کرد.در چند روز گذشتە مسئولان سایت روژی کرد و سایت هەنگاو در فضای مجازی بە افشاگری در حق یکدیگر پرداختەاند و ناگفتەهایی را بیان کردەاند کە بیش از پیش پردە از حقایق برداشتە است.
  در اینجا نمونەایی از این افشاگری ها را نشان خواهیم داد:
  (دلایل اخراج هلمت معروفی ، جمال پورکریم مدیر سایت روژی کورد از حزب دمکرات کردستان ایران به شرح زیر است:
  این دو نفر همراه با چند نفر دیگر که در وقت مناسب معرفی خواهیم کرد بدون هماهنگی با مسئولین حزب ، بدون انکه در چنین جایگاهی باشند به نام رایزن حزب به سفارت چند کشور عربی رفتند و توانستند از عربستان طبق گفته رایزن سیاسی کنسولی عربستان در اربیل حدود پنجاه هزار دولار کمک نقدی به نام حزب دریافت کنند که برای خود و سایت خود هزینه کردند.
  بعد از آنکه سران حزب متوجه شدند که این دو نفر پول باد آورده ایی بدستشان رسیده پیگری کردند که این اقدام آنان خلاف اصول و پرنسیب حزب بوده ، چون بدون اجازە و هماهنگی دست بە چنین اقدامی زدەاند.این افراد با شعارهای تند و رادیکالی سعی نفوذ در بین رهبری حزب داشتند که به درستی شناسایی و در کمتر از چند روز با برگزاری یک جلسه با اکثریت قاطع آرا از حزب اخراج شدند. همین افراد اخراجی پ ک ک و پژاک را احزاب ترورییاستی معرفی می کردند وخود را استقلال طلب کردستان نشان می دادند، در صورتی که هر فرد و یا گروهی برای کرماشان و ایلام فعالیت کند به باد انتقاد میگیرند به خیال خود کردستان فقط مهاباد و سردشت …است.)
نمونە دیگری از افشاگری ها:
  (تعهد به عربستان خیانت به حزب دمکرات
  عمر( هلمت) معروفی و جمال پور کریم
  دیشب اشاره کردیم که هلمت معروفی و جمال پور کریم با خیانت کردن به حزب دمکرات کردستان ایران و گرفتن پول از عربستان به نام حزب و به کام خود تعهد خدمت به حکومت عربستان دادند که اولویت اخبار و فعالیتهای انها در خدمت مردم عرب باشد و برای برجسته کردن مشکلاب مردم عرب سنگ تمام خواهند گذاشت که سایت نام بردگان کلا در خدمت منافع عرب است نه کرد.
  نزدیک شدن این دو فرد منفعت طلب به عربستان ابتدا مورد تایید خیلی از فعالین سیاسی قرار گرفت که در گفتگوی جدیدی بر روی حزب دمکرات گشوده اند که از طریق این کشورها بتوانند مشکلات مردم کورد را به گوش جهانیان برسانند.
  متاسفانه این نه تنها کمکی نکرد بلکه خیانت به حزب کردند و خودشان هم از حزب اخراج شدند.)

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.