ریزش های بی سابقه در حزب دمکرات – این داستان (مناف)

وضعیت اسفناک مالی اعضای حزب،تبعیض و نابرابری بین رهبری و بدنە و حتی خانوادەهایشان و دەها مشکل دیگر از دلایل محکم و منطقی کادرهای قدیمی و با سابقەی حزب است برای تسویە حساب و رفتن از گروه.

این روزها بحث جدایی “مناف کریمی” بە دنبال تسویە حساب رحمان اسکولی بە بحث‌های داغ داخل حزب تبدیل شدە است.گویا بعد از کاریکاتور رحمان اسکولی و غذا خوری او،این بار باید کاریکاتور مغازە درب و پنجرە سازی مناف کریمی را کشید.”مناف کریمی” کادر با سابقە و قدیمی حزب کە فقط و فقط بە خاطر مشکلات مالی گروه را ترک گفت او پس از ٢٠ سال دربەدری و علافی بالاخرە فهمید کار حزبی برایش نان و آب نخواهد شد و برای ادامەی زندگی نیاز بە کار و تلاس فراوان است.حزب فقط برای چند نفر خاص نان و آب و ثروت باد آورده به همراه داشته و دارد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.