وضعیت بحرانی کمیته سلیمانیه حزب دمکرات

کمیته سلیمانیه حدکا به دلیل وجود افراد معلوم الحالی نظیر “توفیق کاظمی” و “طاهر محمودی” و …. به میدان نبرد چند نفر تبدیل شده است و هر روزه با مشکلات جدیدی رو به رو خواهد شد.

این بار با دسیسه جدید توفیق و طاهر،به اصطلاح کمیته سلیمانیه منحل شد و افرادی نظیر “برهان اکبری” و “عبدالله رسولی” رسما بر کنار شدند و برای رد گم کنی توفیق هم بر کنار شده است و این مسئله برای سکوت اعضای کمیته است چون توفیق یکی از مهره های طاهر محمودی است و جایگاه ویژه ایی در کمیته دارد و این دسیسه ها فقط برای برکناری و کوتاه کردن دست برهان اکبری و عبدالله رسولی از کمیته بوده است.

یکی از طراحان این نقشه ها “طاهر محمودی”عضو کمیته مرکزی و مسئول مقر سلیمانیه می باشد که رابطه ی دوستانه و نزدیکی با توفیق کاظمی دارد،ایشان همیشه خود را بی گناه جلوه داده و از دور نظاره گر رویدادها می باشد.بنا بر گزارشات رسیده،توفیق که پرونده ی سنگینی در باب حزبایتی دارد (اخراج،تسلیم شدن،توبیخ و….) فردی موذی و یکی از مارهای حزب میباشد کە دوست نزدیک کاوە جوانمرد بود و پروژه فعلی ایشان پیدا کردن کسانی است کە کاوە را به کشتن داده‌اند و در این خصوص بیشتر “کاوە بهرامی “و “اسعد احمدی” را باعث مرگ او میداند و دنبالشان هست که مدرکی در این بارە گیر بیاورد.

با این وجود وضعیت کمیته‌ سلیمانیه‌ بحرانی می باشد و تنها راه چاره‌ و برون رفت از این معضل،برکناری و اخراج چنین افرادی می باشد ولی به‌ دلیل مهره‌ بودن این اشخاص،هیچ وقت از جای خود تکان نخواهند خورد و وضعیت کمیته‌ هر روز اسفناک تر و بحرانی تر خواهد شد.

برگرفته از هاوری.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.