بررسی ساختار جدید حدکا

هر دم از این باغ بری میرسد ، شگفتی ها و سورپرایزهای بعد از کنگره ۱۶ همچنان ادامه دارد .

این کنگره که در نوع خود یکی از بزرگترین ساختار شکنی ها در طول حیات این حزب است که برای تداوم ریاست شخص مصطفی هجری  بر حزب دمکرات طراحی و برگزار شد سخن فوق موردی نیست که به گزاف باشد و بررسی دقیق این ساختار نوین آشکار کننده این حقیقت خواهد بود که در این سیستم نوین اجرایی تنها هدف شخص است نه سیستم و کل مجموعه طراحی شده است تا به احاطه یک نفر خاص بر مسند رهبری منجر شود

در جریان این ساختار شکنی ها تغیراتی به شکل زیر در ساختار مدیریتی حدکا رخ داد که البته این ساختار نوین توسط خود کردستان میدیا منتشر و عینا با ترجمه کلمه به کلمه در بالا ذکر گردیده است

۱- بالاترین مرجع در این سیستم نوین کنگره خواهد بود صد البته این قرارگیری کنگره در جایگاه نخستین تنها بدین هدف است تا هرکس که به نوعی با اکثریت کنگره در موضع مخالفت یا ایراد قرار بگیرد به مخالفت با بالاترین مرجع تصمیم گیری محکوم شود و این الگوریتم خاص شاید به خاطر انشقاق های گوناگونی که در عمر حدکا رخ داده انتخاب شده باشد برای درک بیشتر مثال کنگره ۱۳ حدکا را مطرح مینماییم فرض کنید در کنگره ۱۳ بجای سیستم قبلی سیستم کنونی برقرار بود و اکثریت کنگره در دستان جناح هجری است حالا اگر جناح مقابل که به رهبری هجری که توسط کنگره انتخاب شده مخالفت نمایند در حقیقت مستقیما با بزرگترین مرجع حزب یعنی کنگره و شخص انتخابی کنگره مخالفت کرده اند و متهم کردنشان خیلی آسانتر و عملی تر میشود در چنین وضعیتی جناح مخالف هیچ گونه شانسی برای اعتراض نخواهد داشت کنگره مستقیما سه نهاد را انتخاب میکند

الف : مسئول کل

ب : دستگاه پیگیری – نظارت و انتخابات

ج : مرکز سیاسی

این سه نهاد در فاصله زمانی بین دو کنگره به اداره حزب میپردازند

۲- در ساختار جدید سکرتیر حذف شده و به جای آن یک نفر به عنوان مسئول کل حزب انتخاب میشود این نفر مستقیما در کنگره و با رای اکثریت شرکت کنندگان کنگره انتخاب میشود بالاترین مقام اجرایی خواهد بود که دو نهاد دسته اجرایی و مستشاران و مرکز مطالعات استراتژیک را در اختیار خواهد داشت و بازوهای اجرایی مسئول کل محسوب میشوند

دو نهاد بر مسئول کل نظارت خواهند داشت که عبارتند از دستگاه پیگیری – نظارت و انتخابات و مرکز سیاسی

۳- دستگاه پیگیری – نظارت و انتخابات

همانگونه که در مقالات قبلی نیز توضیح داده شد وجود اینچنین دستگاه نظارتی یکی از مواردی بود که جناح منشق شده کنگره ۱۳ خواهان ایجاد ان بودندولی با رد فعل شدید جناح هجری روبرو شدند  اما بهر حال آنچنان که از ساختار این نهاد بر میآید این دستگاه فقط عبارت است از یک نام با مسمی  و با آنکه نقش نظارتی برای این دستگاه قایل شده اند اما در واقعیت این چنین چیزی ممکن نخواهد بود زیرا این دستگاه توسط کنگره انتخاب میشود و اکثریت کنگره کسانی را منصوب خواهند کرد که در تعارض با گامها و اهداف این اکثریت نباشند یعنی عملا این دستگاه تشریفاتی خواهد بود و دیگر هیچ و بدتر هم اینکه ۳ نفر از اعضای این دستگاه از سوی مرکز سیاسی انتخاب میشوند که ذیلا توضیح داده میشود و در اختیار مسئول کل حزب است و بغیر از این مسئول کل حزب در جریان انتخاب اعضای این دستگاه دخالت مستقیم و قانونی دارد

۴- مرکز سیاسی

بعد از مسئول کلی قویترین نهاد خواهد بود که بر همه اعضا و اجزا و ساختار حزب بغیر از دستگاه پیگیری – نظارت و انتخابات، دخالت و نظارت دارد. همه اعضای این مرکز بغیر از رییس مرکز توسط کنگره انتخاب میشوند . رییس این مرکز که مسئول مرکز سیاسی نام دارد و به صورت اتوماتیک جانشین مسئول کلی حزب نیز هست توسط مسئول کل حزب پیشنهاد و توسط خود مرکز انتخاب میشود و این انتخاب و انتصاب به شیوه ای خیلی آشکار حکایت از یک نوع تناقض عظیم دارد در حالی که مرکز سیاسی باید ناظر بر مسئول کل باشد ولی این مسئول کل است که با داشتن اکثریت کنگره این پست را به دست آورده و یکی از نزدیکترین اعضا به خودش را برای پست جانشینی و مسئول مرکز سیاسی پیشنهاد میدهد و با توجه به در دست داشتن این اکثریت کنگره شخص پیشنهاد شده خیلی آسان به این جایگاه میرسد

در جلسه انتخاب مسئول مرکز سیاسی که در تاریخ ۷ اسفند ۹۶ برگزار شد مصطفی هجری همچنان که انتظار میرفت حسن شرفی را برای جانشینی خود و مسئول مرکز سیاسی پیشنهاد کرد که با اکثریت آرا این پیشنهاد تصویب شد و شرفی پاداش وفاداری و همکاری صادقانه خود را دریافت کرد اما مرکز سیاسی به ابزاری برای قدرت هجری مبدل شد نه وسیله ای برای نظارت بر هجری

اهم وظایف و اختیارات مرکز سیاسی عبارتند از

 • تصویب مستشاران
 • تصویب اعضای دسته اجرایی
 • قانون گذاری
 • تصویب ایجاد یا الغای همپیمانی های سیاسی
 • تصویب سیاست ها و تصمیمات کلی
 • تصویب ایجاد یا انحلال ارگان جدید حزبی
 • بازرسی و نظارت بر مسئول کلی حزب و اعضای دسته اجرایی
 • تعیین ۳ نفر از اعضای دستگاه نظارت

که این تعیین سه نفره اعضای دستگاه نظارت که تحت اختیار و نفوذ مسئول کل حزب و جانشینش میباشد دستگاه نظارت را نیز تحت سلطه مسئول کل حزب قرار میدهد

بازوهای اجرایی مسئول کل

الف : مستشاران و مرکز مطالعات استراتژیک

که احتمالا خود هجری هم نمیداند این نهاد به چه دردی میخورد و چه استفاده ای دارد- احتمالاً مکانی برای بازنشستگان و پا به سن گذاشته هاست.

ب : دسته اجرایی

که شامل ۸ زیر مجموعه است و در کل طوری طراحی شده است تا همه امورات حزب تحت ساماندهی قرار بگیرندو چون مستقیما تحت نظارت مسئول کلی حزب قرار دارند بازوی اجرایی وی محسوب میشوند

این ۸ زیر مجموعه عبارتند از

 • دفترمدیریتی
 • فرماندهی پیشمرگه

مرکز دارایی

 • مرکز امنیت
 • مرکز تنظیمات
 • مرکز آموزش
 • مرکز اعلام
 • مرکز ارتباطات

در پایان باید گفت

هجری به اهداف خود که تسلط بی حد و حصر و صد البته تسلط بدون مانع بود دست یافت و اینک که همه کاره بدون معارض است هر چند که کردستان میدیا و سایت شخصی هجری یادشان رفته که هجری مسئول کل شده و دیگر واژه سکرتیر کاربرد ندارد و هنوز هم در سایت هایشان این عبارت را تصحیج نکرده اند و این نشان میدهد که چقدر به کنگره وفادارند اما باید نشست و دید که این کشتی به گل نشسته را به کجا خواهد برد به سر منزل سعادت یا …

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی                       کین ره که تو میروی به ترکستان است

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.