از اشک های صلاح رحمانی تا اشک های قربانیان + فیلم

این کلیپ بسیار گویا و قابل تأمل گزیده ای از اشک های فرزند در سوگ پدر و پس از آن اشک های پدر در سوگ فرزند است. روایت چوب خداست در این دنیا و دستی که به حکم تقدیر این بار فرزند یک فرد جنایکار را می برد تا پدر تا زمانی که زنده است بسوزد و بداند یتیم شدن نوه هایش شاید تاوان یتیم کردن دختران و پسرانی باشد که پدر آنها را روزگاری با حکم خودش به مسلخ می برده. هیچ گاه روزگار فراموش نمی کند اشک های دختری را که با التماس از صلاح می خواست پدرش را نکشد اما صلاح پدرش را کشت و دخترک را زخمی کرد. این شاید کمترین مجازات روزگار باشد و اگر جز این بود جای شک داشت. این بار تقدیر پسر صلاح را می برد تا پدر جای او در سوگ بنشیند و حتی اگر صلاح کشته شده بود، به عدالت روزگار شک می کردم. کلیپ را ببینید. ابتدا تشییع قربانیان ترور صلاح است و در انتها تشییع جنازه صباح فرزند صلاح !!! جل الخالق که این دو قاب را به حکم روزگار چگونه کنار هم و جلوی چشم من و شما قرار داد. اینجاست که می گویند چوب خدا صدا ندارد. ابتدا گریه و زاری دختری که پدرش را کشته اند و سپس گریه قاتل پدر دخترک بر سر جنازه پسرش :

3 Comments

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.