سانسور شدید و تهدید برای لاپوشانی ماجرای اشنویه

حزب دمکرات کردستان ایران که به واسطه حضور مسئول کل در آمریکا در سردرگمی جهت گیری به سر می برد، به جای پذیرش مسئولیت کار هر بار با ترفندی سعی دارد از زیر بار کشته شده ها فرار کند.

برای نیل به این مقصود ابتدا سعی دارد  با متهم کردن افراد و ایجاد جو ترس و رعب و وحشت سعی دارد واکنش افراد در فیس بوک و شبکه های اجتماعی اینترنتی را مهار کند تا خدای ناکرده مطلبی به بیرون درز نکند که زمان حضور دبیرکل در آمریکا به مثابه بی عرضگی حزب نزد اربابانشان تلقی شود :

در ورهله بعد به جای پذیرش مسئولیت کار با درج عکس آرشیوی از تشییع جنازه شهدای هنگ مرزی ارومیه در درگیری با پژاک، سعی دارد این واقعیات را وارونه جلوه داده و آنها را شهدای درگیری در نبرد اشنویه با نیروهای حدکا معرفی کند :

بیچاره آنها که به گروهی دل بسته اند که برای حفظ منافعش حتی شرم دارد نام کشته های خود را برسرزبان ها بیاورد!!! نکند خدای نامرده کسی بگوید راسان شکست خورده است!

2 Comments

  1. اگر مدرکی داشتین بابت کشته شده ها .چرا رو نمیکنید. ما که همه فیلم سیاکیو را داریم و به وقتش رو میکنیم.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.