مرگ مشکوک علیرضا اسدی عضو حدک

پیشمرگه علیرضا اسدی با نام مستعار”شیروان” که اهل ایلام و مدتی قبل از عضویت در حزب پاک در حزب دمکرات کردستان بود، سپس به پاک رفت و مدتی ناپدید و مجدداً به حدک بازگشت. در جریان عضوگیری حزب پاک در ایلام وکرمانشاه، شیروان نقشی فعال داشت و تمامی پیشنهادهای واهی را به اشخاصی که از این مناطق عضو شده اند را مطرح می کرد(اشخاص عضو شده بیان میدارند چنین عملکرد شیروان تحت نظر شخص حسین یزدان پناه صورت گرفته است). اما با حسین یزدان پناه دچار اختلاف شد، او را تهدید کردند و سپس به طرز مشکوکی کشته شد.

ماجرا از دو سال پیش آغاز شد. از آنجا که حزب پاک چیز بنام استعفاء در قاموس حزبیش وجود ندارد، در جریان ماموریتی که به پیشمرگه های این حزب به مقصد مقر پاک در هولیر داده می شود، پنج تن از پیشمرگه های ایلامی تبار این حزب به نامهای:شیروان(علیرضا اسدی کرد)، خزل(علیرضا بیدارمغز پسرعموی شیروان)، ایوان(حسین ارزانش)، پژمین(احمد بادکیو) و مانشت(کیوان ناصری) با گرفتن اجازه جهت خرید مایحتاجی، از حزب پاک جدا و به مقر دمکرات مراجعه می کنند. بعد از سیر مراحلی بعنوان پیشمرگه ی حزب دمکرات کردستان، عضو این حزب می شوند. پس از مدتی شیروان با تماسی که با حزب پاک و شخص حسین یزدان پناه دارد، بدو وعده های مثل فرماندهی تیپ مانشت داده می شود. ایشان نیز بلافاصله بدون تصفیه یا استعفاء از حزب دمکرات کردستان بهمراه پسرعمویش خزل مجدداً به مقر حزب پاک در هولیر میروند.

پس از رفتن این دو نفر به پاک، خزل همچنان با افراد ایلامی عضو حزب دمکرات در ارتباط و بنا به گفته ی ایلامیان عضو دمکرات، ایشان از وضعیت خودش و شیروان ابراز نارضایتی نموده اند و به حزب دمکرات بازگشتند. از آنجا به بعد همواره تهدید تا به طرز مشکوکی کشته شد. و این است سرنوشت خوش خدمتی برای احزاب کمپ نشنین کُرد.

1 Comment

  1. بیژه کاورای لور تو بو خوت قاطی کیشه ی کورد اکه ی …؟!.
    کوتامه قن کیشه ی کوردیشا خوی کم معضله لوریش قاطی اکات … جق

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.