خالکوبی اجباری عکس رهبران روی بازو

گویا از زمانی که حدکا حاضر نیست مسئولیت کشته های راسان را بپذیرد و بعضی ها را حزبی نمی داند و بعضی های دیگر را افرادی می پندارد که به اختیار خود به داخل کشور آمده و باصطلاح راسان کرده اند، و بعضی نیز چون مجردند نیازی نیست حزبی باشند و در کل خیلی مایل نیست مسئولیت کشته ها را بپذیرد، این بار حدک به فکر چاره افتاده است و برای آنکه افرادش خدای ناکرده با حزب پاک یا حدکا اشتباه گرفته نشوند روی بدن آنها را خالکوبی می کند!

این طنز تلخ حکایت در چه فرهنگ، ریشه، فکر و اندیشه ای دارد معلوم نیست اما انسان را یاد اقدامات منافقان (مجاهدین خلق) در دهه ۶۰ می اندازد و یا فرقه های مرتازی در هند. خال کوبی اجباری عکس رهبران روی بدن، بازو یا دست؟! ا چه هدفی آیا جز تهدید اجباری یا شاید برای فرار نکردن به پاک و یا تسلیم نشدن به داخل کشور؟ اگر فردی با ایدئولوژی شما هماهنگ باشد این عکس ها را در دلش حک کرده است و در غیر این صورت فقط یک کاربرد دارد. اگر فردی به داخل کشور آمد و کشته شد همه بدانند برای حدک است و خیلی صاحب و مالک پیدا نکند. (این روزها هرکس زندان برود یک کشته شود صدها مالک در خارج کشور پیدا می کند – البته منهای کشته های حدکا) این هم از تغییر ساختار به سبک مولودی!!! راستی جسارت به پیشمرگان نباشد  یاد خاک سرخ یا گل اخری برای نشان دار کردن گوسفندان افتادم.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.