یکی از عناصر بلند پایه حدک مدعی شد.

رحیم پرشه ای یکی از کادرهای منطقه ای حدک در پاسخ سوال یکی از شرکت کننده ها در خصوص اعزام تیم ها به داخل کشور ابراز داشته که راه اشتباه حدکا را تکرار نمی کنیم که به اسم راسان نیروها را به کشتن داده و با تلفات به داخل کشور برگردیم. و یا اینکه اعضای قدیمی خود را به اسم راسان و عقابهای زاگرس ترور کنیم. این اقدامات در میان خلق اثر خوبی نداشته و مردم را به آینده حزب بدبین می کند. همه می دانند که مبارزه راسان حدکا نه از سر شعور و آگاهی حزبی و برنامه ریزی برای داخل است بلکه حرکتی سفارشی برای نمایش رسانه ای و جذب کمک مالی برای حزب است. اما حدکا توجه ندارد که این به چه قیمتی تمام می شود و جان تک تک اعضا برای ما مهم است. اگر هم روزی بنای حضور داشته باشیم بنا به تصمیمات کنگره سعی در تسلیح افراد داخل می کنیم تا اعزام تیم ها.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.