همگرایی و اتحاد در اپوزیسیون موج می زند.

این روزها هماهنگی و همکاری در میان احزاب اپوزیسیون موج می زند. مریم رجوی در نشست پاریس به سلطنت طلبان و ربع پهلوی حمله می کند، نوری زاده از دست بوسی شاهزاده توسط هجری و مهتدی خبر می دهد، حدکا تکذیب می کند، هجری در اعتراض به مهتدی و کومله ها در نشست واشنگتن شرکت نمی کند، عرب های حاضر در نشست واشنگتن در اعتراض به سخنان ملی گرایانه مهتدی شروع به سر دادن شعار تجزیه طلبی اهواز می کنند، سایر افراد شرکت کننده در نشست جلسه را ترک می کنند، کریم عبدیان (یار غار شاهو حسینی و هجری در کنگره ملیت ها) برای جمع که طاقت دمکراسی خواهی عرب ها را ندارد (منظور از دمکراسی خواهی شعار تجزیه طلبی است) ابراز تأسف می کند، هجری حدک را دوستان پیشین خطاب می کند، خبات فدرالیسم را قبول ندارد، ابراهیم علیزاده مرکز همکاری های احزاب کردستان را قبول ندارد. مهتدی ایلخانی زاده و علیزاده را قبول ندارد. حزب حکمتیست هیچ یک از آنها را قبول ندارد حتی کوچک تر از آن به دورن حزب که برویم هورامی ها شمالی ها را قبول ندارند، هجری به جنوبی ها رکب می زند، خالد عزیزی مصطفی مولودی را قبول ندارد و مولودی و آسو هیچ یک از اعضای دفتر سیاسی را قبول ندارند. رستگار زمانی با کمال کریمی است و زمانی با مصطفی مولودی، دبیرکل ها که دیگر شاه و مادام العمر شده اند و… خدا را صد هزار مرتبه شکر اینها در مملکت ایران کاره ای نیستند والا ایران به سرنوشت عثمانی در جنگ جهانی دوم مبتلی می شد بلکه صد برابر بدتر

1 Comment

  1. بد بختھای ورشکست در منجلاب خرتوخری گیر کردند، نە راە پس دارن نە راە پیش (:

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.