صلاح ره ش از ترس به کویه پناه آورد

صلاح رحمانی که در تاوان جنایت هایی که در کردستان انجام داد و به حکم تقدیر روزگار دچار حادثه ای شد که پسرش را از دست داد به علت خوف و ترس لحظه ای از اقدام علیه او و خانواده اش مدتی بود دچار اضطراب و استرس شده بود و به همین خاطر برای کنار گذاشتن این افکار مشوش و همچنین در امان ماندن از انتقام جویی خانواده های قربانیان کورد که صلاح آنها را در سالهای گذشته یتیم کرده بود، توسط مصطفی هجری به همراه خانواده اش از اربیل به اردوگاه حزب در کوی سنجق منتقل شد.

صلاح در حال حاضر هم دچار ناراحتی روحی و روانی است و هم دچار آسم و نفس تنگی شده است. چند هفته پیش کاوه بهرامی به وی پیشنهاد حضور در داخل کشور در کنار سعدی محمدی برای انتقام جویی پسرش را می دهد. وی ضمن شاکی شدن به او می گوید سعدی بچه من است؟! من در کنار او به داخل کشور بروم؟! و با پرخاشگری محل را ترک می کند. هجری ضمن دلجویی مجدد از او می گوید می خواهی تنهایی به داخل کشور بروی و انتقام بگیری (به هر حال قصد کشتن صلاح را دارند) که صلاح ره ش در پاسخ آسم و نفس تنگی را بهانه کرده و ابراز می دارد به مصلحت نیست با تنهایی خانواده ها و در این شرایط روحی و جسمی و بیماری ام به داخل بروم.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.