یک طرف عزای کشته شده های راسان، یک طرف جشن عروسی درحدکا+تکمیلی

در حالی که هنوز خون کشته شده های راسان هجری خشک نشده و خانواده های آنها داغدار هستند و به جز سامان شیوه سلی برای هیچ یک دیگر از آنها مراسم تعزیه ای گرفته نشد، شاهد برگزار عروسی در مقر حزب دمکرات کردستان ایران آن هم با حضور عالیترین مقامات حزب از جمله محمد نظیف قادری هستیم. ببینید اینها وقاحت را تا کجا به پیش برده اند که نه تنها مراسم برای کشته شده هایشان نمی گیرند، بلکه حرمت آنها را نیز رعایت نمی کنند. برگزاری عروسی دو عضو حزبی و آقازاده های فرزندان رهبری که از اروپا برگشتن در کویه اعتراض همه را برانگیخته است این دو نفر “دلنیا پیری” اهل کامیاران و دختر جمشید پیری که مقیم دانمارک است و دیگری “آلان بهار مست” اهل سردشت و مقیم دانمارک که برای برگزاری جشن عروسیشان به کویه برگشتند و مراسم را در تالاری در اربیل برگزار کردند.

3 Comments

  1. احمد پیرانشهر راستی موضوع شکستن دست یک پیشمەر گە ی ح د ک بە اسم فردین سقزی بە دستە کارو رسولی اهل مهاباد بە کجا رسید

  2. احمق مردا که بخاطر مسئله ای هیچ و پوچ (مسئله ی کورد که باید با نقیزه حالیش کنی، گرنه سوء استفاده‌ها پشت سر هم …!) خودش را به کشتن دهد …!.
    راستی کاک آلان بهارمست حاضر می‌شود یک شب، شب زفافش را بخاطر مسئله ای کورد به عقب بیندازد …؟!.

  3. احمق مردا که بخاطر مسئله ای هیچ و پوچ (مسئله ی کورد که باید با نقیزه حالیش کنی، گرنه سوء استفاده‌ها پشت سر هم …!) خودش را به کشتن دهد و بچه‌هایش را یتیم کند …!.
    راستی کاک آلان بهارمست حاضر می‌شود یک شب، شب زفافش را بخاطر مسئله ای کورد به عقب بیندازد …؟!.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.