فوری _ میروعلیار عضور رهبری حدکا، از حزب دمکرات کردستان ایران استعفا داد !

میرو علیار عضو پیشین دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان که با اصرار هجری از اروپا به شمال عراق آمد و از کسانی بود که از برنامه تغییر ساختار هجری پیش از برگزاری کنگره با جدیت دفاع میکرد، در اعتراض به سیاست های هجری استعفا داد. در برنامه جدید آمده که مسئولان اروپا باید رأی اعتماد از مرکز سیاسی بگیرند، اما مصطفی هجری زیر آن زده و می گوید من این نفرات را به مرکز سیاسی نمی آورم. میرو علیار نیز عصبانی شده و گفته این دیکتاتوری است نه تغییر ساختار و دیگر شریک کارهای غیردمکراتیک شما نمی شوم و استعفا می دهم

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.