اعتراف صریح کومله به تروریست بودن رامین حسین پناهی

این اسناد و لینک های اینترنتی صراحتاً اعتراف می کند که رامین حسین پناهی و همدستانش در ۲ تیرماه ۹۶ به صورت مسلح و غیرقانونی با هدف اقدام تروریستی وارد ایران شده و پس از به شهادت رساندن دهها پاسدار سه نفر آنها کشته و رامین زخمی و دستگیر می شود. کومله این اعترافات را یادش رفته و اکنون سعی دارد با واژه حقوق بشر او را تبرئه کند که در اینجا با درج اسناد معتبر از زبان خودشان به آنها یادآوری می کنیم. مخالفان ایران نیز نمی دانند که به کار بردن واژه حقوق بشر برای هر نظامی کار و تروریستی صرفً منجر به لوث کردن واژه حقوق بشر خواهد شد. قضاوت با شما :

این هم اعتراف  صریح آمدنیوز، هرانا، ایران گلوبال، کنگره ملیت های ایران فدرال و کومله به زخمی شدن رامین و کشته شدن همدستانش در یک عملیات مسلحانه و تروریستی:

 

آمد نیوز:

گزارشی در رابطه با درگیری اخیر در سنندج

سایت خود کومله به نقل از ایران فدرال

: http://komala.org/farsy/dreja.aspx?=hewal&jmare=1139&Jor=2

هرانا:

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11154/

ایرانگلوبال:

http://www.iranglobal.info/comment/90616

و در آخر هم اعتراف صریح رامین حسین پناهی گه در .اقع تأیید همین اطلاعیه های فوق است :

اکنون قضاوت با ذهن های بیدار که هر تروریستی دست به لسلحه ای را فعال حقوق بشر خطاب نکنند و این واژه را لکه دار نکنند.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.