تقسیم بندی جالب یکی از اعضای پژاک در مورد احزاب کورد ایرانی

دیار و نادیار

یکی از اعضای پژاک با نام ب.ر.بریتان حزب دمکرات را از نظر فکری دولت گرا و ناسیونالیست دانسته است و عنوان کرده با توجه به قدرت بسیار محدودی که در حال حاضر این حزب دارد، به ادامه دهنده سیاست های بارزانی مبدل گشته است.
این فرد احزاب کردستانی را در دو مجموعه مجزا حول محور دو حزب عمده تقسیم بندی کرده است: ۱- احزاب ناسیونالیست – دولت گرای کوردی با محوریت حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی ۲- حزب کارگران کردستان ترکیه PKK که در حال حاضر پارادایم جامعه دمکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زنان را مبنای فعالیتهایش قرار داده است.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.