دومین فرمانده محل کار خواب دمکرات پس از مولودی

‍ ? فرمانده نظامی حزب منحله دمکرات کردستان از خانه اخراج شد! این بار خالد ونوشه حماسه ساز شد.

مسئول حزب دمکرات بخاطر روابط خارج از ضوابط حاکم بر روابط خانوادگی در کنار مفاسد اخلاقی دیگر و مواد فروشی و اخاذی دوباره جنجال آفرین شد.
طبق خبرهای رسیدە از کویە محل استقرار دمکرات دوستی خارج از ضوابط این فرمانده قدیمی دمکرات با هلالە ابراهیمی در کل اردوگاه فاش شدە و همین مسئله باعث اعتراض شدید همسر او شده است. (پس از محل کار خواب شدن مصطفی مولودی به خاطر اعتراض همسرش این بار چشممان به خالد ونوشه روشن)
خالد ونوشە بازهم رسوایی به بار آورده و بی آبرویی های حزب دمکرات کردستان ایران را صد چندان کرد.
هلالە ابراهیمی کە هیچ سابقه حزبی نداشت با لابی گری خالد وارد اتحادیە زنان دمکرات شد و چندی پیش معلوم می شود کە خالد و هلالە بە هتلی در اربیل می روند و بعد از دوستی این دو، خالد ونوشه او را در اقدامی عجیب و بدون هیچ سابقه حزبی به عضویت اتحادیه زنان حزب دمکرات کردستان درمی آورد.
خالد ونوشە بە جای ابراهیم زیویی کە در موشک باران اخیر سپاه کشتە شد، بعنوان مسئول کمپ حزب دمکرات منصوب شدە است.
در پروندە خالد ونوشە، جرایمی از قبیل؛ مواد فروشی، اخاذی از پیشمرگان و دهها مورد دیگر به چشم می خورد.
یکی از حواشی ها در خصوص خالد ونوشه، بر سر اعدام یکی از عوامل این حزب در داخل کشور بوجود آمد.
خانوادە منصور آروند کە از تشکیلات مخفی حزب منحله دمکرات کردستان بودند و از خالد ونوشە خط و مشی می گرفتند، خالد ونوشه را مسئول اعدام فرزندشان می دانند .
بعد از شکایت همسر خالد از او، به دستور دبیرخانه خالد ونوشه، حق ورود بە منزل را ندارد و شبها را در محل کارش بە سر می برد. البته همان طور که اشاره شد تنها نیست و مصطفی مولودی نیز اغلب در دفتر سیاسی می خوابید. حالا بگذریم که موشک باران او را آواره کرده است.! به زودی حزب باید به فکر خوابگاه برای مسئولینی که به خاطر فساد اخلاقی روی رفتن به خانه را ندارند افتتاح کند

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.