عدم تمایل قادر وریا برای ادامه عضویت در مرکزیت حدک

دیار و نادیار

همسر وی (کویستان فتوحی) که از اعضای کمیته مرکزی حدک بوده در موج اخیر پناهندگی به اروپا، از منصب خود استعفا داده  و به اروپا رفته است. به همین علت، قادر را تشویق به جدایی از حزب و مهاجرت به اروپا می نماید. هر چند قادر به خاطر کویستان یا کوهستان قصد عدم عضویت در مرکزیت را ندارد. بیش از هر چیز اختلافات درون گروهی و به قول قادر خستگی از اوضاع فعلی باعث این تصمیم او شده است. هر چند در کنگره پیشین نیز چه قادر و چه کوهستان قصد عضویت نداشتند و با اصرار پیشکسوتان پذیرفتند. به هر حال اگر چهره های نستاً معقول تر نظیر قادر وریا کاندید مرکزیت نشوند، نمی توان انتظار داشت در آینده چه در انتظار حدک است .

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.