حمایت اکثریت دفتر سیاسی حدک از کاندیداتوری مولودی برای دبیرکلی

تنها چند روز به برگزاری کنگره ۱۶ حدک باقی مانده و گویا قرار بوده ۱۶ ریبندان این کنگره برگزار شود. هر چند کادرهای اروپا با رفتار نامنظم و عدم حضور به موقع برای برگزاری پلنوم پیش از کنگره به نوعی اعتراض خود را به تصمیم دفتر سیاسی برای کاندیداتوری مصطفی مولودی ابراز داشته اند. اما به هر حال در پی تهدید ارگان های حزبی مبنی بر عدم برگزاری کنفرانس تا زمان مشخص شدن کاندیداهای دبیرکلی، دفتر سیاسی این تصمیم را گرفته و از کاندیداتوری مولودی حمایت نموده است. از طرفی طیفی متشکل از روشنفکرهای حزب طی هماهنگی با کادرهای اروپا در حال جمع آوری امضا برای درخواست از خالد عزیزی برای دبیرکلی مجدد می باشند. خالد عزیزی جوابی به درخواست های بدنه برای کاندیداتوری نداده است. اکثر بدنه با دبیرکلی شلماشی و آسو حسن زاده مخالف می باشند. گزینه هایی که امید طیف اروپا بوده است. اما اروپایی ها اکنون با مشاهده اجماع دفتر سیاسی (منهای کمال کریمی) برای دبیرکلی مولودی، به انتخاب مجدد خالد راضی شده اند. حتی افرادی از قبیل گلاله شرفکندی و کاوه آهنگری و… که از مخالفین جدی خالد بودند الان به زعم خودشان بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده و راضی شده اند برخلاف ضوابط و اساسنامه خالد را راضی به پذیرفتن دبیرکلی به اجبار نمایند. خالد عزیزی که راضی شده بود طی اتحادی دوباره به عنوان جانشین و معاون هجری کار کند اما به دلیل قدرت طلبی مولودی هم پنبه اتحاد دوباره را رشته کرد هم تکلیف دبیرکلی بلاتکلیف ماند. عده ای نیز بر این باورند دبیرکلی مولودی خواستی بود که از بیرون به حزب تحمیل شد با دو هدف: ممانعت از اتحاد دوباره حزب و دوم کشاندن حدک به رویکرد و فاز نظامی گری.

به هر حال میان مولودی و خالد عزیزی تفاوت بسیار است. در چند جمله :

خالد عزیزی :

محاسن :  تحصیلات بالا، دیپلماتی شناخته شده، سابقه دوستی با سناتورها و مقامات آمریکایی، سابقه کمیته آمریکای حزب، مقبولیت عمومی در بدنه، عدم ورود به مسائل اخلاقی، عدم ورود به فسادهای مالی و اقتصادی، خوش فکر، دارای برنامه و واقع نگر، به روز و آگاه از مسائل داخل کردستان و تقریباً در میان احزاب فعلی کمپ نشین، معقول ترین دبیرکل می باشد (حتی در مقایسه با مهتدی)، حامی اتحاد دوباره حزب

معایب : تکرو بودن و اتخاذ تصمیمات به صورت انفرادی.

مصطفی مولودی:

محاسن : مدیریت قوی، سوابق مرکزیت و دفتر سیاسی، سوابق حزبی بالا، آگاهی به رویکرد نظامی، انگیزه بالا

معایب : تحصیلات کم (دیپلم)، عدم آگاهی به مسائل کردستان و داخل کشور، عدم مقبولیت حزبی، عدم معقولیت، چهره ای ناشناخته در اروپا و آمریکا، اشتهار به فساد اخلاقی ( از زمان قدیم و کیس حسین مدنی تا زمان فعلی و کیس هایی نظیر هژیر عبداله پور، عبداله بهرامی و… البته از زمانی که همسرش به اروپا رفت این قضیه تشدید شد)، خودرایی و خودکامگی (به نحوی که با کمال جسارت و گستاخی در پاسخ به فسادهای اخلاقی اعلام می دارد مسائل کاری و حزبی از مسائل شخصی جداست)، عدم اعتقاد شدید به اتحاد دوباره با جناح هجری و یکی شدن حزب و از دشمنان اتحاد دوباره

حال انتخاب با مدعوین کنگره است. به مصطفی مولودی رأی بدهند، مجدداً خالد را برگزینند یا اتفاقی دیگر بیفتد مثلاً تا اتحاد دوباره با جناح هجری، فعلاً یک سخنگو برگزینند که می تواند آسو حسن زاده یا مصطفی شلماشی نیز باشد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.