فشار اتحادیه اروپا به ایران برای پذیرش بی قید و شرط ایرانیان مقیم اروپا

فشار اتحادیه اروپا به ایران برای پذیرش بی قید و شرط ایرانیان مقیم اروپا….. یکی از موضوعات مورد تأکید کنسولی های اروپای از طریق لاهه به سفارت ایران طی هفته های گذشته این موضوع بوده است. نه تنها ایران، بسیاری از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و آسیای شرقی نیز مشمول این موضوع شده اند. در ازای آن مقامات اروپایی قول تسهیل صدور روادید به اتباع ایرانی برای مسافرت به اروپا داده اند. مقامات ایران نیز رایزنی های اولیه ای را شروع کرده و قول های مساعدی در این خصوص داده اند. در صورت حصول توافق قطعی بسیاری از افراد ایرانی ساکن اتحادیه اروپا می توانند به ایران بازگردند و اروپا دیگر اقامت این افراد را تمدید نخواهد کرد. از جمله می توان به افراد عضو احزاب کُردی غیرقانونی اشاره کرد که موقعیت حضور آنها در اروپا با چالش مواجه خواهد شد. نه تنها این مسأله اثر مستقیم بر اعضای خارج نشین گروه ها دارد، بلکه روند جذب آنها را نیز با اختلال جدی مواجه می کند. یکی از مکانیسم های جذب این گروه ها طی سالهای گذشته، فریب جوانان و قول و وعده و وعید و رؤیای زندگی آنها در اروپا بوده است. جالب اینجاست که هنوز این توافق شکل نگرفته شاهد بازگشت بسیاری از عناصر اروپایی احزابی مثل دمکرات به شمال عراق هستیم که نگران عودت احتمالی آنها از اروپا به ایران هستند. از جمله افرادی مثل شریفی و محمد پور. این روند در صورت تداوم آسیب های جدی به بدنه احزاب وارد خواهد کرد و نیروهایی که با امکانات نسبی مناسب زندگی در اروپا عادت کرده اند، تاب و توان کاستی های شمال عراق و کمپ ها از جمله سر و کله زدن برای دریافت نفت و امکانات اولیه زندگی و یا گذراندن روزگار در شاخ را به هیچ وجه نداشته و با مسئولین گروه درگیر خواهند شد. این درگیری ها می تواند شاکله حزب را در ماه های آتی از هم گسیخته و با چالش های جدی مواجه کند. بخصوص اقشاری که در اروپا زیسته اند عادت به روال های دمکراتیک داشته و آگاهی کافی از حق و حقوق شهروندان و شرایط تحزب گرایی دارند و مسئولین خودکامه مادام العمر و عشیره ای کردستانی حزب نمی توانند آنها را به راحتی استثمار و تحت سیطره خود درآورند .

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.