سخنان جنجالی ملاعبداله حسن زاده در خصوص قاضی محمد

قاضی محمد در اصل کُرد نبوده و اصالتاً گرجستانی هستند.

نوشته‌ایی از “عبدالله‌ حسن زاده‌” منتشر شده‌ است که‌ در آن طی گفتگویی با یک خبرنگار ادعا دارد که‌ قاضی محمد در اصل کرد نبوده‌ بلکه‌ اهل گرجستان بوده‌اند که‌ به‌ مهاباد کوچ کرده‌اند.

ترجمه‌ سخنان حسن زاده‌ در نوشته‌: سوال:بعد از گذشت بیشتر از ۶۰ سال هنوز شما فکر میکنید اگر قاضی محمد زنده‌ می بود یکی از سیاستمداران بزرگ میشد،شما که‌ از نزدیک ایشان را ندیده‌اید و نمیشناختید.به‌ مانند کسی که‌ در حزب دمکرات جایگاه و پایگاهی داری می‌توانی در خصوص قاضی محمد بحثی بکنید؟افکار و ایده‌هایش؟برای نمونه‌ با شوروی ارتباط داشته‌ است ولی مارکسیست نبوده‌ است،در ضمن ایشان از خانواده‌ایی فئودال و عشایر بوده‌ است که‌ این مسائل در شخصیت ایشان با هم در تضاد هستند؟ جواب:فکر نکنم هیچوقت استالین را دیده‌ باشد ولی با دولت استالین روابط داشته‌ است،جالب است شنیده‌ام خانوده‌ ایشان در اصل کرد نبوده‌اند،اصالتن گرجی هستند و از گرجستان آمده‌اند،سیدها هم در اصل کرد نیستند ولی به‌ سیدیکانش بگو کرد نیستی شکمت را پاره‌ خواهد کرد…

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.