مسخره کردن نماز توسط گریلاهای پ ک ک + فیلم

مسخره کردن نماز توسط گریلاهای پ ک ک + فیلم

در هفته جاری کلیپی در میدیاهای نزدیک به حدکا بازپخش شده که در آن گریلاهای پ ک ک را در حال توهین به مقدسات اسلامی هستند .

این کلیپ که در ابتدا توسط آژانس خبری ” جیهان ” ترکی منتشر شده بود دسته ای ازگریلاهای پ ک ک  را در حال اجرای نمایشی نشان می دهد که مضمون آن به سخره گرفتن فرایض دینی مسلمانان (اذان و نماز جماعت ) است بدین شیوه که فردی در حال اذان گفتن است اما بجای بیان کامل عبارات اذان ، اسامی زنانه را در آخر جملات نماز بکار می برد و دسته ای هم که پشت سر این فرد ایستاده اند در حال خندیدین و مسخره کرده این فریضه دینی مسلمانان و انجام حرکات مبتذل هستند .

در بررسی کلیپ به خوبی می توان به این نکته پی برد که بازی کنندگان این نمایش کمترین اطلاعی از طریقه اجرای فرایض دینی و اسلامی ندارند برای نمونه در حالی کە نفر جلویی کە نقش پیش نماز را بر عهدە دارد در حال اذان گفتن است دیگران به صف ایستادە اند و در حال به سخره گرفتن نماز هستند

حالت چهرە و رفتار این چهار نفر نیز کاملا غیر عادی است ، خندەهای بی مورد و عدم توانایی در حفظ حالت طبیعی این افراد درست شبیه رفتاری است کە افراد در حالت مستی دارند یا همانند حالتی که پس از مصرف مواد به معتادها دست میدهد

نکتە ی قابل ملاحظه دیگر در این کلیپ انست کە بعد از اتمام لودگی این چهار نفر سایر گریلاها انها را تشویق نمی کنند و حتی در چهره برخی از انها نوعی بیزاری و نفرت نیز دیده می شود و نکته آخر انکه این گروه شیوه بجای آوردن این فریضه ی دینی توسط اهل سنت را مسخره کرده اند  این بدین معنا است که پ ک ک و همفکرانش حتی برای عقاید اکراد اهل سنت هم هیچ ارزشی قائل نیستند

اما این کلیپ و سایر کلیپ های اینگونه که در فضای مجازی منتشر می شوند دو نتیجه مهم را به دنبال دارند :

نخستین نتیجه پی بردن به ماهیت دین ستیز و دو رو و منافق این احزاب تروریستی است کە از یک سو از اسلام و احترام به عقاید دینی مسلمانان و اکراد سخن می گویند و از سوی دیگر اینگونه گریلاهایشان را از عقاید دینی تهی می کنند

و دوم آنکه اینگونه حرکت ها به نوبه خود بهانەای هستند برای جریانهای تندرو سلفی و وهابی تا اکراد را کافر بنامند و حکم به قتل عام اکراد بدهند همچنان کە حاکمان شرعی داعش چندین بار حکم بە ارتداد و واجب القتل بودن اکراد دادە اند و همه اینها در حالی است که اکراد همیشه خود را هم از پ ک ک  و هم از عقاید ضد دینی آن مبرا دانسته اند و پایبندی آنها به دین اسلام و فرایض مذهبی همیشه از مواردی بوده که اکراد با افتخار و غرور از ان سخن رانده اند. مسئله بعد آن است گروهی که تا این حد تحمل افکار مخالف و ایدئولوژی دینی را ندارد چطور چند وقت یکبار یک برنامه و مانیفست پیشنهادی اجرایی برای یک کشور اسلامی می دهد؟

کلیپ #توهین_پ_ک_ک_به_اسلام را می توانید در تلگرام دیار و نادیار مشاهده بفرمایید

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.