تناقض در گفتار و عمل

نگاهی به اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران

وقتی اساسنامه جدید حدکا صراحتاً تجزیه طلبی را رسماً حق می داند نه گناه؟! جمال پورکریم خیلی بیراهه نرفته است و به حق همان حدکر است. در همین اساسنامه اشاره شده حزب دمکرات دنباله رو همان حزب مؤسس جمهوری کردستان است؟! این آیا مفهومی غیر از جدایی طلبی و تجزیه طلبی به بهانه حق تعیین سرنوشت است؟! چقدر دامنه حق تعیین سرنوشت را کوچک تعیین کرده اند. آیا اگر عده ای در دمکرات بخواهند حق تعیین سرنوشت داشته و جدا شوند، هجری موافقت می کند؟ پس چرا بیش از ۱۰ سال است حدک را طرد کرذه است؟ مگر در اساسنامه دم از کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت و آزادی سیاسی نمی زند؟ با این وصف منشعبین نیز ۱۲ سال پیش سرنوشتشان را خودشان تعیین کردند و باید احترام بگذارید. همچنین اگر روزی مردم سلیمانیه تصمیم گرفتند حق تعیین سرنوشت داشته باشند و از اقلیم جدا شوند باید احترام بگذارید. اگر شبه جزیره کریمه خواست سرنوشتنش را تعیین و به روسیه بپیوندد باید همه احترام بگذارند. اگر کبک ها خواستند از کانادا جدا شوند و اسکات ها از انگلیس همه باید احترام بگذارند. این برداشت درواقع تفسیر نادرست مغزهای متفکر حزبی از ناسیونالیسم و حق تعیین سرنوشت است

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.