کوتاه و خواندنی از درون حزب

قوانین جدید برای معتادها تا بازداشت زنان

مصطفی مولودی در یک محفل درون گروهی : اگر خالد قصد واقعی قدرت گرفتن داشته باشد من کنار می روم اما می دانم که ملاعبداله و آسو کنار نمی روند و این خطر وجود دارد که آسو قدرت بگیرد. ملا عبداله سیاس است و در ظاهر یک چیز می گوید و در باطن طور دیگری عمل می کند…

کمال کریمی در محفل درون گروهی حدک: از وقتی زمزمه کنگره شده به جای اینکه شور و نشاط و رقابت سراسر حزب را فرا بگیرد، همه دچار نوعی خمودگی و بی انگیزگی شده اند و این علت دارد. بخشی از آن به این خاطر است که نتیجه از قبل مشخص است. هیچ کس انگیزه رقابت ندارد. همه تیم خالد را می شناسند. ترس من از این است که دست هایی پشت پرده باشد و چه بسا مثلاً در کنگره خالد اعلام کند که من نیستم و خودتان کس دیگر را انتخاب کنید یا ترجیحاً رأی خود رابه آسو حسن زاده بدهد. در ازای خوش خدمتی که ابتدا ملا عبداله به او کرد الان ملاعبداله و خالد برنامه ریخته باشند که آسو قدرت بگیرد. شنیدم که در یک جا ملا عبداله از خالد حمایت کرده که کمی این مسأله مشکوک است.

در یکی دیگر از بندهای این دستورالعمل آمده که افرادی که حق عضویت حزب را پرداخت نکرده و کمک مالی نکنند ، عضویتشان باطل خواهد شد. هر چند اشاره نکرده افرادی که اموال حزبی و این کمک ها را بالا می کشند و افرادی که حق فروش نفت اهدایی اقلیم به حزب , و یا کمک به راه اندازی تلویزیون تیشک را بالا می کشند، چه مجازاتی برایشان در نظر گرفته میشود. البته معمولاً آزاد هستند چون این قوانین فقط روی کاغذ و برای پیشمرگه های ساده و بی کس و کار است نه مسئولین

ریکخستن حدکا اخیراً دستورالعملی صادر نموده و از جمله مفاد آن این است که از این پس حزب از پذیرش افراد معتاد جلوگیری می کند. با این وصف گمان می کنیم شاهو حسینی نیز از این پس عضو حزب نباشد و حق راهیابی به کنگره ها را نداشته باشد. هر چند بهتر این بود که می نوشت حزب ابتدا افراد معتاد عضو را تسویه و پالایش و از این پس عضو معتاد نمی پذیرد.

1 Comment

  1. فقط متحد بودن در غیر اینصورت بیشتر از این که هست کردستان بیشتر از بین خواهی رفت هدف یکی باید باشد آزادی کردستان خیلی جالب است که در ایران حرف رهبر همه قبول دارند اما کورد ها همدیگرو قبول نداشته باشند سادگی رو تعطیل کنی قرن قرن ۲۱ است

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.