مسابقه وطن فروشی

وقتی عکس گرفتن با وزیر خارجه یک رژیم ارتجاعی برای یک کورد افتخار می شود!

یاد قاضی محمد و قاسملو به خیر، حداقل کمی شرافت و استقلال رأی داشتند. انگار این روزها وطن فروشی و عکس گرفتن با وزیر خارجه یک رژیم قرون وسطایی و متحجر برای برخی اعضای دمکرات و کومله افتخار شده است. فردی که خود را مستر کورد خطاب می کند کاش حداقل نام کورد را یدک نمی کشید. کُردها در بدترین و محرومترین حالت در چهارکشور، به لحاظ فرهنگ و تمدن، دمکراسی و کارآیی سالها از عربستان سعودی جلوتر هستند. رژیم سعودی که زنان نه حق رأی داشتند نه حق رانندگی و نه بیرون رفتن از خانه؟! اکنون عکس گرفتن با وزیر خارجه رژیم اره … برای رحیم رشیدی افتخار شده؟! سال به سال دریغ از پارسال..

2 Comments

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.