کشمکش بر سر تصاحب کردن زندانیان

دیار و نادیار

زندانیان زندان ارومیه درخواستی داشتند مبنی بر اینکه جای آن ها را عوض کنند و به جای اینکه درخواست خود را طبق اصول و طی روند کار اداری به مسئولین برسانند،۲۸ نفر از آنان تصمیم گرفتند با اعتصاب غذا توجه مسئولین زندان را جلب کنند.

 بهرحال این یک بحث دیگر است و مسئولین زندان در آن خصوص تصمیم درست را اتخاذ می کنند.از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ این جمع از زندانیان اعتصاب خود را شروع کردند و تا ۱۳۹۳/۱۰/۱ ادامه داشت.در این مدت بارها مسئولین با اعتصاب کنندگان ملاقات کردند که مشکل آنان را حل کنند و در آخر سر هم با قانع شدن زندانیان،اعتصاب خود را شکستند و قضیه تمام شد.

 و اما احزاب ایرانی که همیشه آخر ماجرا می رسند،در این خصوص بیانیه ها صادر کردند و دایه ی مهربانتر از مادر شدند و به عنوان پشتیبانی از زندانیان حتی به جان همدیگر افتادند

 کودار یا همان پژاک ،وقتی با خبر شد که زندانیان اعتصاب خود را شکسته اند،بیانیه ایی صادر کرد که این حرکت با پیشنهاد و برنامه ریزی ما صورت گرفته است و در آخر سر از زندانیان درخواست می کنیم که اعتصاب خود را تمام کنند.حالا کسی نمی داند این برنامه ریزی و پیشنهاد چگونه به دست زندانیان رسیده است.

 حزب دمکرات نیز وقتی دید کودار در خلوت آنان صاحب این پروسه شده است،بیانیه ها و مقاله ها در این خصوص نوشتند که اکثر زندانیان افراد حزبی هستند و به هیچ وجه ربطی به کودار ندارند و حتی اسم کودار را هم نشنیده اند و این حرکت به درخواست ما بوده است.

 احزاب دیگر هم بیکار ننشستند و هر کدام به طریقی به دنبال تصاحب کردن این جریان بودند.جالب این است که زندانیان از همه ی این قضایا بی خبر هستند!!!!!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.