عدم وجودپرچم ملی در روز پرچم ملی!

دیارو نادیار
روز۱۷/۱۲/۲۰۱۴سالروزبرافراشتن پرچم جمهوری مهاباد می باشد؛این روزدراقلیم کردستان عراق به مثابه “روز پرچم” نامگذاری شده است.

بایدبه یاد داشت که تاکنون کردها هیچ گونه پرچم ملی نداشته اند بلکه درهرزمان ومکانی وبرای هرشورش وقیامی پرچم های جداگانه ومخصوص به خود را انتخاب و برافراشته اندو تاامروزهیچکدام ازاین پرچم گونه ها نتوانسته اند مرزهای منطقه ای و حزبی گری را درنوردیده ومورد قبول همگان باشد.

برای مثال:درزمان شیخ محمود برزنجی(۱۹۱۹)-جمهوری آگری(۱۹۲۷)-جمهوری مهاباد(۱۹۴۶)-حکومت اقلیم کردستان عراق(۱۹۹۲)-خودمختارگونه کردستان سوریه(۲۰۱۲)و…. هرکدام پرچم گونه جداگانه ای را انتخاب کرده اند.

حال این پرچمی که دراقلیم کردستان عراق ودر۴استان(اربیل-سلیمانیه-دهوک-حلبجه)استفاده میشود ورسمیت دارد را نمیتوان بصورت پرچم ملی کردها قبول کرد چرا که این پرچم هنوزهم از مقبولیت همگانی کردها(ایران-ترکیه-سوریه و عراق) برخوردار نیست.میتوان تنها دو راه را برای آنکه کردها پرچمی را بعنوان پرچم ملی و مورد قبول همه کردها اعلام کنند پیشنهاد میشود:

۱-کلیه احزاب،گروهها و سازمانهای کردی دریک نشست مشترک شرکت داشته و بر سراین مهم تصمیم گیری نمایند(امری که با توجه به ساختار فکری برخی از احزاب تقریباً محال بنظر میرسد!)

۲-طی یک همه پرسی همگانی از همه مردم کرد خواسته شود تا درمورد پرچم یا پرچم های پیشنهادی ابراز نظر نمایند.

به نظر نگارنده به هیچ وجه روا نمی باشد تا کردهایی که در عراق سکنی دارند برای همه کردهای دیگر تصمیم گرفته و نوعی خاص از پرچم را به آنها تحمیل نمایند.آنچه امروز بعنوان پرچم کردها میبینیم صرفاً براساس تصمیم و خواسته پارت دمکرات کردستان عراق میباشدوهیچگونه مشروعیت و مقبولیتی نداردوآنچه از طرف یک عده در بوق و کرنا گذاشته میشود و میگویند این همان پرچم جمهوری مهاباد است دروغی بیش نیست.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.