حمله تند حمید تقوایی به احزاب کردی


حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران روز شنبه ۱۳ آو ریل ۲۰۱۹ برابر با ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ در جمع کمونیست های کارگری ایران موسوم به انجمن مارکس کانادا سمیناری را در مورد ” کمونیسم و ناسیونالیسم در کردستان ایران ” تشکیل داد .

تقوایی در این سمینار به اقتضای کمونیست بودنش و از نقطه نظر این ایدئولوژی به بررسی مسائل و وضع موجود احزاب کردی می پردازد . در کل تقوایی به بررسی و نقد مسئله ناسیونالیسم کردی و تزهای عبدالله اوجالان می پردازد اکه در ادامه آن را مورد بحث نیز قرار می دهیم .

نقد نظریات عبدالله اوجالان :

تقوایی معتقد است که : ” اساس نظریات اوجالان طرفداری کردها از کنفدرالیزم است زیرا اوجالان مقوله دولت – ملت را قبول ندارد ، او در کتاب گذار از مدرنیته کاپیتالیستی و کنفدرالیزم دمکراتیک نشان می دهد که قصد دارد از مرحله ی دولت – ملت که آن را مدرنیته ی کاپیتالیستی می داند ، گذار نماید و بعد از آن به مرحله دمکراسی وارد می شود ، اوجالان به دولت اعتقاد ندارد که این بخش از عقایدش کاملا مشابه آنارشیست هاست .” ” کردها مانند قوم بنی اسراییل هستند و هیچگاه حکومتی نداشتند بنابراین اوجالان با دولت مخالفت می کند بر همین اساس است که کودار ( نسخه ی ایرانی عقاید اوجالان ) نیز براساس همین عقاید خواهان تشکیل دولت نیست . اوجالان اصلا در مورد اقتصاد سخنی نمی گوید ، برخلاف  کمونیست ها مذهب در عقاید او جایگاه خاصی دارد و در بخشی از برنامه هایش از کیش ایزدی حمایت می نماید. ”

نقد احزاب کردی :

بعد از نقد نظریات عبدالله اوجالان اینبار تقوایی به تحلیل اوضاع سایر احزاب کردی می پردازد هر چند که نامبرده بجای نقد احزاب کردی ، در آغاز بحث جملاتی را بیان می کند که به نوعی توهین به مردم کردستان تلقی می شود چرا که تقوایی معتقد است که ” کردها از گذشته به همجنس گرایان احترام گذاشته اند و طاق به طاق زدن زنان در بینشان رسم بوده است “.

مسئله همانند نگاری کردها با یهودیان در سخنان تقوایی نیز مسئله ای است که به احتمال زیاد هیچ کردی از آن خوشنود نخواهد بود آنهم بدان دلیل که اکراد هزاران سال است در چهارچوب جغرافیای ایران زیسته اند و برای بقا و ماندگاری این خاک جانفشانی کرده اند و در طول تاریخ برای آن شهید داده اند  .

در ادامه تقوایی اینچنین  احزاب کردی را نقد می کند :

” احزاب کردی دو دسته هستند که با همه اختلافاتشون همگی ریشه در پست مدرنیسم دارند و تمامی آنها فرقه ای و قوم گرا هستند .

  1. اکثر احزاب بخصوص دمکرات ها و کومله ها شاخه مسعود بارزانی هستند که در کمپ آمریکا قرار دارند

 ” دمکرات ها و کومله ها و بخشی از نیروهای مرتبط با سایر اقوام با برگزاری کنفرانسهایی در مورد به رسمیت شناختن هویت های قومی سخن گفته اند که اینها نماینده ناسیونالیسم کلاسیک با همان تعاریف پست مدرنیسم هستند . تمامی این احزاب با خلا نظری روبرو هستند برای نمونه کومله از یک سو با حزب کمونیست کارگری و حکمتیست ها بر ضد ناسیونالیست کردی نشست و جلسه برگزار می کند  و از سوی دیگر با سایر احزاب قوم گرا نشست  و همکاری داشته است و این تاکتیک کومله هاست . در حالی که ناسیونالیسم و کمونیسم از دیدگاه ما دو جنبش هستند که با یکدیگر در تضادند اما می بینیم که جارو کردن عقاید کمونیستی سبب همراهی و ملاقات کومله با حزبی مانند پژاک شده است .”

در ادامه حمید تقوایی همکاری کومله با سایر احزاب را خیانت به کمونیسم می داند  و می گوید : ” مواضع کمونیست ها درباره کردها در چهارچوب تعاریف کمونیسم  است و ما معتقدیم که ناسیونالیسم و کمونیسم در حال رویارویی هستند در این مرحله ناسیونالیسم کرد با پرچم دیگری وارد شده است که نه خودمختاری است و نه استقلال طلبی و نه تجزیه.”

۲- احزابی مانند اتحادیه میهنی ، پژاک و پ ک ک شاخه اوجالان هستند و نماینده ناسیونالیسم جدید

تقوایی در اینباره چنین می گوید : ” چون عقاید عبدالله اوجالان در ایران قابل اجرا نیستند لذا پژاک را برای ایران طراحی کرده اند اما در کل چون پژاک در کردستان ایران راه به جایی نبرده است لذا کودار ساخته و پرداخته شده است ، کوداری که نه حزب است و نه جبهه و هیچ کجا را هم تحت اداره و کنترل ندارد . پروژه هایی هم که توسط کودار ارائه شده اند هیچ گونه مفاهیم سیاسی را در خود ندارند تمامی استراتژی آنها در چهارچوب “آپو”ییزم خلاصه شده است .”

تقوایی در پایان بحث خود معتقد است که خواسته های کردها جهان شمول است و عقاید منطقه ای و قوم گرا نمی توانند پاسخگویی نیازهای اکراد در ایران باشند

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.