استعفای گلاله شرفکندی و سکوت دفتر سیاسی!!!

دیار و نادیار

در پی خبر قبلی مبنی بر تهدید عده ایی از اعضای کمیته خارج از کشور حزب دمکرات کردستان (حدک)،این بار پس از اقبال صفری،گلاله شرفکندی بدون سر و صدا استعفای خود را تقدیم مصطفی شلماشی کرده است.

 در متن استعفا علت اصلی،رفتارهای نابهنجار اعضای دفتر سیاسی و به ویژه شخص مصطفی مولودی عنوان شده است.شایان ذکر است هنوز دفتر سیاسی عکس العملی نشان نداده و با توجه به نزدیک بودن کنگره حزب و وخامت اوضاع مالی قصد ندارند حزب را با چالش دیگری مواجه سازند.

1 Comment

  1. چوندقیقاً مشخص نشده که در احزاب سیاسی کوردچه گذشته هیچ نظری نمیشه داد اما این جمله رو باور دارم که هر ملتی از درون خود نابود میشود و من همیشه ارزویم این بود کوردستان به حد قابل قبولی در میان خود مخصوصاً سیاستمدارهایمان بدور از تعصب روزی با هم متحد شوند گرچه سواد سیاسی ندارم اما از طبقه کارگر کورد هستم و میفهمم درد چیه و درمان چی میتونه باشه تا حدودی.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.