وخامت اوضاع مالی حدک

دیار و نادیار

خوانندگان عزیز همچنانکه استحضاردارید مدتی است حکومت اقلیم به انحاء مختلف احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی را که روزی روزگاری حقوقهای آنچنانی از اقلیم دریافت میکردند زیرفشارقرار داده و این فشارها و قطعی بودجه و اخراجها و… هرروز بیشتروبیشترشده و همچنان تداوم دارد.واین بدلیل پی بردن سران اقلیم کردستان عراق به ماهیت واقعی این احزاب در نیات ذاتی ودرونی و نیز سرپیچی از دستورات و توافقات حکومت اقلیم با جمهوری اسلامی براساس معاهدات و حقوق بین الملل ازجمله فعالیتهای مسلحانه این حزب و گروهها برعلیه جمهوری اسلامی علیرغم دستورات و تاکیدات سران تقلیم با این احزاب میباشد.

بااین مقدمه،جالب است بدانیم یکیتی که زمانی همه چیز را برای حدک فراهم می نمود و تقریباً از اراده هرگونه امکاناتی به حدک چشم پوشی نمیکرد اینبار وبنوبه خود دست به اقدامی جسورانه و شایان تقدیر و تشکر گذاشته است و به نوعی به حدک ودارودسته اش گوشزد نموده است که شما بدون پشتیبانی ما و اقلیم هیچ هم نیستید!

بهرحال یکیتی بروخامت اوضاع مالی حدک افزوده و با قطع حقوق حدک که توسط یکتی پرداخت می شد اینبار مشکلات مالی گریبان اعضای این حزب را گرفته که نمودهای متعددی دارد:

*جیره بندی نفت با بروز فصل سرما از ماهیانه ۱۲۰ لیتر به هر سه ماه ۲۰۰ لیتر….

*کسر اجباری ۳۰% از مقرری ماهیانه کلیه اعضا در هر سمت و جایگاه

*کسر نصف هرگونه فوق العاده حقوق برای کادرها و پیشمرگه هایی که تخصص خاص دارند ..

با این روند شاید دور از انتظار نباشد که متأهل ها به شدت در صدد جدایی هستند تا با دستی فراخ تر از زیر بار مسئولیت و تعهد خانواده شانه خالی کنند.البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که شنیدن صدای اتحاد مجدد حدک با حدکا از بدنه حدک ناشی از غیرقابل تحمل بودن این فشارهای مالی در زندگی روزمره برای انان میباشد چرا که بااین اوصاف اوضاع مالی حدکا به مراتب بهتر از حدک است هرچند دیگر از آنهمه ثروت و دارائی که در حدکا قبل از انشعاب بود دراثر فقدان مدیریت ووجود فسادهای مالی عدیده دیگر خبری نیست!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.