ارمغان راسان و عاقبت خانواده های کشته های حزبی در راسان

عاقبت همسر خالد پیغامی

پس از اعلام طرح راسان حزب تیم های نظامی متعددی را به مناطق مرزی اعزام کرد. بسیاری از این تیم ها در کمین هنگ مرزی گرفتار شدند و راسان هزینه های گسترده ای را به لحاظ آمار کشته ها و از دست رفتن نیروها روی دست حدکا گذاشت. اما صرف نظر از این هزینه ها و مهم تر از آن آثار معنوی و تبعات این تلفات بر خانواده های کشته شده های حزبی است. خانواده هایی که به جای حمایت شدن در وخیم ترین اوضاع ممکن قرار گرفتند. کافی است نگاهی به اوضاع انها انداخته شود. مثلاً در همین مقر جژنیکان همسر و فرزندان کشته های راسان مورد هجوم شهوت رانان از خدا بی خبری مانند صدیق درویشی قرار گرفته که درنتیجه یا مجبور به تبعیت و تمکین شده و یا ترجیح می دهند برای یافتن ارزوهای واهی و پوشالی به بیراهه رفته و به صورت قاچاق روانه اروپا شوند تا از شر گرگ های گرسنه کمین کرده در مقرات حزب در امان باشند. در این راه نیز مشکلاتی آنها را فراگرفته است.

به عنوان نمونه یکی از افرادی که پس از آزار و اذیت صدیق درویشی مجبور به فرار شد، خانم شیدا عبداله پور همسر خالد پیغامی (در درگیری قره سقل اشنویه کشته شد) می باشد. وی با اوضاع بسیار اسفباری عازم ترکیه برای اخذ پناهدگی شده که دیار و نادیار مایل به افشای جزئیات بیشتر از این داستان نیست.

اما در این مقال همین بس که ارمغان راسان برای آنها از دست دادن خانواده و مهمتر از آن نه تنها توسط مسئولین دلجویی نشدند، بلکه مورد آزار و اذیت و طمع نیز قرار گرفتند که این فارغ از هر ایدئولوژی و عقیده ای از انسانیت به دور است و بسیار درد آور و اسفناک است.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.