۲۸ مرداد سالرزو حمله به کردستان؟!

به بهانه تحریف یک واقعیت و ماجرای گلاویژ حیدری

تحریف تاریخ به روایت دمکرات ها : این دو متن را بخوانید و ببینید تحریف تاریخ را به روایت دمکراتها :

متن اول بیانیه مرکز همکاریهای احزاب کردستان است به بهانه ۲۸ مرداد : ۴٠ سال پیش و در روز ٢٨ مرداد سال ١٣۵٨ خورشیدی -امام- خمینی ره(با صدور فتوای … علیە مردم آزادیخواە و دگراندیش کردستان، عملا راە را برای سرکوب مردم بی گناە کردستان و آزادیخواهان بە انحای مختلف و از جملە دادگاههای صحرایی خلخالی و فرمان اعدام رهبران احزاب و کشتار مردم مدنی و سڤیل کردستان گشود) و بە بهانەای واهی و بی اساس و تهمت ناروا بە جنبش کردستان، لشکرکشی وسیع را بە کردستان گسیل داشت.
رژیم …کردستانی را بر نمی تابید کە در مدت کوتاهی بعد از قیام مردم ایران تا ٢٨ مرداد و یا بە عبارتی در مدت کمتر از یک سال، علی رغم کم تجربگی در ادارە کشور و حاکمیت، کردستان را در اوج آرامی و ثبات ادارە می کرد. در این مدت کوتاە و علی رغم تحریمهای اقتصادی از جانب حکومت مرکزی، بە الگوی آزاد و دمکراتیک در منطقە تبدیل شدە و بدان بە مثابە آلترناتیوی برای همە ایران نگریستە می شد. نمایندە شهرها و روستاها با رای آزادانە مردم انتخاب می شدند، انجمنهای سنفی نقش مستقل خود را ایفا می کردە و حقوق برابر برای زنان را در قانون اجتماعی و سیاسی کردستان گنجاندە بود. سکولاریسم را در ادارە جامعە تجربە می کرد، خواب را از دیدگان سردمدارن مذهبی تهران ربودە بود. ترس از قدرتگیری این تجربە، محرک اصلی جمهوری اسلامی برای حملە و لشکرکشی بە مردم و خاک کردستان بود. !

اما واقعیت چیست؟ میدانید ۲۶ مرداد چه روزی است؟ میدانید روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد چه بر سر مردم کُرد آمد؟ می دانید منظور مرکز همکاریها منظور از الگوی آزاد و دمکراتیک و تجربه آرامش و ثبات در کردستان چیست؟ اگر نمی دانید نه حرف ما را باور کنید و نه دمکرات ها و مرکز احزاب کردستان! کافی است قدم رنجه کنید و به پاوه تشریف ببرید و از قدیمی ترهای آنجا سؤال کنید : منظور آنها از الگوی آزاد و دمکراتیک حمله به بیمارستان پاوه و کشتار بیماران، پرستاران و پزشکان است! منظور آنها از الگوی حکومت داری شعار ناموسی از بلندگوهای ارتفاعات پاوه علیه نوامیس کُرد است (حمام هایتان را داغ کنید و دخترانتان را آماده کنید!) منظور آنها لشکر کشی اشرار به پاوه با حمایت هواپیماهای بعثی است! اسنادی که در تاریخ و ویکی لیکس به جای مانده و به هیچ وجه قابل کتمان نیست حتی با تاریخ سازی دمکراتها! چون سینه به سینه این روایت داغ کردن حمام ها توسط مردم کُرد برای آیندگان نقل خواهد شد و تحریفات رسانه ای حریف واقعیت نیست! در این شرایط یک آزاد مرد فرمان می دهد هرکس این هتک نوامیس را ببیند و واکنش نشان ندهد مسلمان نیست! منظور دمکراتها از فتوای حمله به کردستان همین ندای آزادی بخش کردستان است که نوامیس کُرد را در ۲۸ مرداد نجات داد! ۲۸ مردادی که تاریخ کودتای آمریکائی و انگلیسی علیه ایران بود و قرار بود تاریخچه کودتای آمریکائی بعثی علیه کردستان ایران نیز باشد با تدبیر یک آزاد مرد به نام امام خمینی (ره) خنثی شد.

اما بشنوید یک افشاگری را :

جنگ پاوه و افشای گلاویژ حیدری زردویی فرزند حاج عبدالرحمن حیدری:

پس از انقلاب ۱۳۵۷وزوال حکومت پهلوی و مسلح شدن طوایف کرد(جاف) در اطراف پاوه در شمالغرب کرمانشاه مردم این شهر برای دفاع از خود در برابر مسلحین زورگو در قالب تشکلهای مردمی در مرداد ۱۳۵۸اقدام به تحصن در فرمانداری شهر و درخواست خلع سلاح عمومی کرده و پس از خلع سلاح افراد مسلح این امر با مخالفت طوایف مزبور و نیز احزاب مسلح کرد مانند دمکرات کردستان وغیره روبروشد. لذا در یک ائتلاف طوایف مسلح اطراف پاوه با گروهی از اعضای حزب دمکرات کردستان که پاوه ای بودند در قوری قلعه به گردهمایی دست زده و پس از پیوستن برخی هواداران سالارجاف وافراد اتحادیه میهنی کردستان عراق با حمایت تسلیحاتی و مادی از دولت بعث عراق اقدام به حرکت به سوی پاوه و محاصره شهر کرده که یک هفته طول کشید ورسیدن خواروبار و آذوقه و حتی آب آشامیدنی به شهر قطع گردید و طی آن اشرار منطقه اورامانات با بلند گو زنان پاوه را با الفاظ رکیک به تجاوز جنسی تهدید میکردند و در بیمارستان شهر سربازانی را که از آن حراست میکردند باسارت درآورده و بهمراه سربازان زخمی که در بیمارستان بستری بودند کشان کشان پای دیوار نهاده توسط فردی بنام مچه (مصطفی ایناخی) و حبیب ایناخی دارودسته آنها تیرباران شدند. با این حال هنگام حرکت ارتش به سوی پاوه در ۲۶ مرداد ۵۸ بدلیل خیانت برخی از عناصر هوانیروز و نیروی هوایی و نیروی زمینی که با گروههای ضد حکومتی سمپاتی نشان میدادند اشرار مسلح موفق به فرار به خاک عراق شده با اینکه ارتش قادربودآنها را قلع و قمع کند. از اینرو دولت گروهی از هواداران دوآتشه احزاب کردی از اهالی پاوه و اطراف آن را را دستگیر و مجازات کرد و گویا همسرگلاویژحیدری زردویی از جمله این افراد بود.با این حال برخی از این افراد مجازات شده در منازلشان سلاح کشف شده بود ازجمله حبیب چراغی همسر گلاویژ که در حال شلیک به هلیکوپتر از داخل خانه توسط خلبان هلیکوپتر رصد شده و همسایه ها آنرا تایید کرده بودندوگلاویژ دکتر سابقی را بدروغ عامل مرگ همسرش معرفی کرده است وبرخی دیگر ازاعدام شده ها در هشت آبان ۵۷ در جریان آمدن سالار جاف به پاوه در مسجد میدان پاوه تعدادی از همراهان اورا در حالیکه به مسجد پناهنده شده بودند بطرز فجیعی بقتل رسانده بودند. لکن پس از شکست این غائله سران حزب دمکرات ودر راس آن حاج عبدالرحمن حیدری پدر گلاویژبه انتقام دامادش در اردیبهشت ماه بمدت یکهفته شهر پاوه را از جانب کوه آتشگاه مورد حمله خمپاره ای قراردادند که از سوی حزب بعث در اختیارآنها نهاده شده بود و دهها تن از مردم غیرنظامی در پاوه را بقتل رساند. حال گلاویژ حیدری در سوئد مکررا از راه سازمانهای موسوم به حقوق بشر درباره قتل عام خانواده اش توسط حکومت کنونی به سخن بمیان میاورد در حالکیه پدر و برادر او که در جنگ مسلحانه کشته شده اند قاتل دهها تن از مردم غیر نظامی پاوه هستند.

6 Comments

 1. دمکرات اگر ریگی توی کفشش نبود چرا روز ۲۸ مرداد را که سالگرد کودتای سال ۱۳۳۲ است برای حمله به پاوه انتخاب کرد …؟!
  الحق که خمینی فیلسوف بود و ابتکارات جالبی داشت والا الان مردم کردستان باید مثل کوردستان سوریه بازیچه دست اعراب و وطن فروشان کُرد می شدند..!.

 2. چرا نظر من را برعکس منتشر کرده‌ای …؟!.
  اصلاً منتشر نمی‌کردی بهتر بود، پس این‌جور شد من هم از این به بعد دیگه اظهارنظر نمی‌کنم …!.

 3. احزاب کُردی با خرج بیت‌المال مردم عربستان و نفت انها ایران سرپا نگه‌داشته شده و بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال مردم عرب را به بهای ریختن خون کردها هزینه می شود. ما مردم مظلوم عربستان به این روند اعتراض داریم…..!.
  الله اعلم

 4. قابل توجه آقا یا خانم ناشناس درباره صدای فحاشی حزب پوسیده و نان خشک خور دمکرات عرض نمایم
  بله این مطلب واقعیت دارد و تمام اهالی پاوه(آن موقع) شاهد این موضوع هستند و انرا کاملا بیاد دارند،خوب آن موقع موبایل و…وجود نداشته که صدا را ضبط کنند اما میتوان از شاهدان آن زمان پرسید که همگان بر این رفتار وحشیانه و ناانسانی حزب پوسیده دمکرات صحه میگذارند.

  اهالی هورامی و بزدل پاوه،امشب حمام خانه هایتان را روشن!! و گرم!!کنید و….زنانتان را آماده و…
  امشب مردان پاوه ….؟؟!!

  این عین جملات و عباراتی است که حزب نجس و کوهی دمکرات سال ۱۳۵۸شمسی و در ماه مبارک رمضان!! از تپه و کوههای اطراف شهر پاوه بر علیه اهالی هورامی زبان پاوه بر زبان راندند.
  آری این سندی مهم و تاریخی است که باید بیشتر به جنبه های آن پرداخت و قطعا لکه ننگی است دایمی بر پیشانی حزب زنباره و جنده پرور دمکرات،حزبی که در ان زنان کرد بازیچه و طعمه هوسرانی نرهای دمکرات قرار میگیرند.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.