انتقام خالد سور از حدک گرفته شد در کمتر از ۲۴ ساعت

ضربه به تیم حزب دمکرات کردستان : چقدر زود دست انتقام الهی نگذاشت خون به ناحق ریخته شده خالد شوانی (خالد سور) روی زمین بماند. هنوز مدتی از تبریک حدک به خانواده قادر قادری نگذشته بود که یک مقام نظامی طی تماس با خبرنگار دیار و نادیار در ارومیه اعلام داشت پس از وعده مقامات نظامی امنیتی در کمتر از ۲۴ ساعت تیم اعزامی حدک که خالد شوانی را هدف قرار داده بودند هنگام قصد خروج از کشور با همکاری بسیار خوب مردم منطقه در روستای #قلعە_رش مرز سردشت شناسایی ، مورد ضربه قرار کرفته و بعضاً دستگیر شدند مستندات و اخبار تکمیلی به زودی در همینجا …. تکمیل می شود.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.