کنگره ۱۷ حدک به روایت حاشیه ها …

بالاخره کنگره ۱۷ حدک که از ما هها قبل با کلی حرف و حدیث به تعویق افتاده بود در مورخه ۱۹ آبان ماه پس از کلی موش و گربه بازی امنیتی آغاز شد و پس از دو روز به پایان رسید. از کویه تا اربیل، از اربیل تا دوکان و… مهمتر از مکان کنگره و حفاظت از آن این بود که به هر حال شسته و روفته برگزار شد و به بهانه امنیت کنگره و موشک باران و… مجال هرگونه بحث اضافی گرفته شد. شاید برای همین است که هنوز اعضای جدید تثبیت نشدند، چارت کمیته مرکزی ترمیم نشده، ساختار ناقص است، حکومت نظامی حاکم است برخی از اعضای مرکزیت استعفا داده اند و حتی سر برگزاری پلنومی باهم توافق ندارند. این یک ادعا نیست. با نگاهی به سایت حدک اوضاع و احوال آشفته حدک نمایان است و با نگاهی اولیه می توان فهمید که هنوز عکس دبیرکل پیشین (مستفا مولودی) به عنوان سکرتیر درج است و این سرعت اطلاع رسانی و روزآمدی در نوع خود نوبر است. باقی ماجرا که بماند.

همان طور که پیش بینی میشد، خالد عزیزی دوباره رأی آورد. در ترکیب مرکزیت نیز شمالی ها اینبار رأی بالایی آوردند. ترکیب منتخبین نیز جالب بود : خالد ونوشه، موسی باباخانی، کارو، سید ابراهیم، هژیر عبداله پور، آرزو نستانی، کمال کریمی، سوران نوری، خالد حسن پور، خالد عزیزی، حسن قادرزاده، عمر بالکی، اسماعل شرفی، مولو سواره، سامان فقه نبی، سعید بیگ زاده، علی بداغی، رحیم محمد زاده و خدیجه معذور

علی البدل ها هم افرادی مانند شیلر محمودی، آمانج زیبایی، شبنم حمزه ای، گلاویژ پیران و منصور مروتی بوند.

نتیجه : تبدیل حدک به حزب دمکرات شمال کردستان. اینگونه بهتر است حدک حزب شمال دمکرات کردستان و حدکا تبدیل به حزب جنوب کردستان ایران شوند. آن یکی دو نفر اضافه هم جابجا شوند. نگاهی به ترکیب مرکزیت حدک گویای همه چیز است: اعضای کمیته مرکزی به غیر از موسی باباخانی که به خاطر دهن کجی به حدکا رای آورده و سوران نوری، بقیه همه شمالی هستند و صد البته به ترتیب مهاباد و سردشت و بوکان. حتی با کمی اغماض می توان آن را حزب دمکرات مهاباد نامید…!

از اینها که بگذریم حواشی این کنگره درخور توجه است. بحث ها و کنگره همه تحت الشعاع بهانه حفظ امنیت بود. تز تهیه لیست ثابت که از سوی خالد عزیزی مطرح شده بود اعتراض خیلی ها از جمله قادر وریا، اسماعیل بازیار، مستفا شلماشی، آسو حسن زاده و… را در پی داشت. برای همین بود زمانی خالد دبیر کل شد که هیچ کاندید دیگری وجود نداشت و خود را معرفی نکرد چون می دانست که هیچ شانسی ندارد.

خیلی ها از ترکیب مرکزیت افتادند. هر یک علتی داشت. جالب است مستفا مولودی که بی اخلاقی می کند رأی می آرود اما ابراهیم چوکلی یا افرادی مثل کورش نصرتی نه؟ چرا؟ چون مسأله ای بالاتر از بی اخلاقی ها پشت پرده است. بستگی دارد که خالد یا مستفا مولودی از چه کسی خوششان بیاید. یا حسن ابروزنی و حسن شیخانی نیز به همین ترتیب. مسأله ای جز تخریب به خاطر مخالفت با مرکزیت در جریان نیست. باید مواضع این افراد را در اعتراضات دوره ای به مستفا مولودی یا خالد عزیزی بررسی کنید تا اصل ماجرا را دریافت کنید. شیخانی قربانی دفاع از ملاعبداله شد و حسن ابروزنی قربانی مخالفت با مستفا مولودی!

علت رأی آوردن کارو آن هم با رأی اقلیت رهبری برای ما هنوز هم گنگ و نامفهوم است. اگر منتخبین کنگره حدک به این حد از درک و هوش و بینش سیاسی رسیده اند که فرد با سوادی مثل خالد عزیزی را برگزینند و افراد بی اخلاقی مثل کورش نصرتی یا ابراهیم چوکلی را کنار بزنند پس انتخاب کارو رسولی به عنوان نقض این مسأله چه معنا دارد؟ کارویی که در روزهای منتهی به کنگره ۱۷، کمیته امنیت و حتی کل حزب را به حاشیه برده بود. مدام تنش و بی اخلاقی و حمایت از خاطیان و باند بازی؟ آیا رأی آوردن کارو دلیلی غیر از تطمیع و پول دادن به عده ای معدود در کمیته مرکزی است؟

یکی دیگر از نکات جالب این بود که پارتی و یکتی برای این کنگره پیام نفرستاده بودند هر چند در عمل یکتی سنگ تمام گذاشته بود.

حدکا نیز به مانند همیشه و سابق پیامش را با مضمون هاوریانی پیشو (دوستان سابق) ارسال کرده بود و بیانگر آن است که هنوز این حزب را به رسمیت نشناخته است و نهادهایی مانند مرکز هاوکاری ژستی بیش نیست!

عکس تراکتور خالد عزیزی که وریا منتشر کرد نیز کنایه بسیار بزرگی است که آن هم جزء حواشی کنگره به حساب می آید. در نوع خود جالب بود. در کانال تلگرامی دیار و نادیار در این خصوص به اندازه کافی توضیح داده شد.

خلاصه کنگره یک چیز بود. گاوبندی و زدو بند کاملاً محرمانه خالد عزیزی و مستفا مولودی که دقیقه ۹۰ برای مخالفین رو شد و رودست خوردند و اصلاً فرصت عکس العمل نداشتند و خیلی شیک تمام مخالفین را حذف و ترکیب مرکزیت را یکدست کردند.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.