بازخوانی یک پرونده قدیمی

دارا ناطق را که یادتان می آید، اختلاس، فرار به فرانسه و لاپوشانی حزب! چرا؟ نظر خوانندگان محترم را به بازخوانی این پرونده قدیمی جلب می نماییم تا مشخص شود آیا حرف و حدیث های مطرح شده صحت داشته و یا خیر و یا اینکه چرا مقامات حدکا یک زن را قربانی حفظ آبروی کمیته مرکزی کرده اند؟!؟!

موج فزاینده فساد اخلاقی در احزاب کمپ نشین کردی روز به روز بیشتر و بیشتر می شود،بطوریکه این مسئله بر دیگر حواشی داخلی گروهها سایه افکنده است.

ماجرای کلاهبرداری داراناطق عضوکمیته مرکزی دمکرات ازیک زنبیوه

این موضوع خصوصا در دمکراتی ها و کومله ای ها به اوج خود رسیده است.

در این گزارش به فساد اخلاقی دارا ناطق،از کادرهای این حزب می پردازیم؛

دارا ناطق از طریق فضای مجازی یک زن بیوه را فریب دادە و با وعده دادن نامە تاییدیە حزب در یکی از کشورهای اروپایی او را بە اربیل(هولیر) می کشاند.

دارا ناطق چند شبی را با وی در هتل می گذراند و سپس این زن عازم اروپا می شود و دارا در ازای دادن نامە لاینگری(هواداری حزب) مبلغ هنگفت ۱۲۰۰۰هزار دلار را از وی می گیرد.

وقتی این زن متوجه کلاهی که سرش رفته می شود،از او بە حزب دمکرات شکایت می کند.

ماجرای کلاهبرداری داراناطق عضوکمیته مرکزی دمکرات ازیک زنبیوه

اما در ابتدا مصطفی هجری مانع اخراج وی از کمیتە مرکزی می شود.

اما بعد اینکە گند ماجرا در میاد و دیگر نمی تواند کاری از پیش ببرد،با فشار دیگر اعضای کمیته مرکزی،او را از کمیتە مرکزی بیرون می اندازد.

اما مثل اینکە پاچە خواری های او برای مصطفی هجری ادامە دارد،تا اینکە بعد از مدتی،به تازگی بە وی یک پست کلیدی دیگر دادە شدە است..!!

در حال حاضر این زن کە نامش سوسن اجاقی است،دچار ناراحتی روانی شدە کە چرا آبروش ریختە شدە و در یکی از بیمارستانهای روانی المان بستری است.

ماجرای کلاهبرداری داراناطق عضوکمیته مرکزی دمکرات ازیک زنبیوه

دارا ناطق هم هیچوقت ۱۲۰۰۰هزار دلار وی را پس نداد وبا واسطە مصطفی هجری این غائله ختم بخیر شد و دارا ناطق همراە همسرش،با این این پول هنگفت و پولهایی که از حزب بالا کشیده عازم خارج کشور می شود!

ماجرای کلاهبرداری داراناطق عضوکمیته مرکزی دمکرات ازیک زنبیوه
ماجرای کلاهبرداری داراناطق عضوکمیته مرکزی دمکرات ازیک زنبیوه

اما ماجرا فقط این زن نبود. این زن باید قربانی می شد تا آبروی کمیته مرمزی حفظ شود. پولی هم که دارا برد فقط ۱۲۰۰۰ دلار نبود و بالای ۶۰ هزار دلار بود. دارا وقتی رفتنش قطعی می شود اموال حزبی را نیز بالا می کشد و می برد و مسئولین حزب به این گمان که دارا فقط این زن بیچاره را تلکه کرد، دست روی دست می گذارند تا فرار کند و در فرانسه جای گیرد. پس پرده نیز ماجراهای دیگر وجود دارد که در بخش های بعدی!

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.