تیشک تی وی تعطیل شد!

دیار و نادیار

پیرو اخبار قبلی که حاکی ازتعطیلی تیشک تی وی_کانال تلویزیونی حزب دمکرات کردستان ایران-بود به اطلاع خوانندگان عزیز میرساند که این تلویزیون از امروز رسماً تعطیل وبرنامه هایش متوقف شد.بگفته یکی از کارکنان این شبکه،تعطیلی تیشک تا مدت زمان نامعلومی ادامه خواهد داشت؛وی همچنین اشاره میکند که تعطیلی اینبار هم به دلیل بحران مالی موجود در حزب دمکرات کردستان ایران میباشد که گریبان تلویزیون شان را گرفته است.

خوانندگان عزیز دیارونادیار اطلاع دارند که قبلاً هم این تلویزیون و به فاصله چند هفته قبل دچار تعطیلی موقت شداما با درخواست کمک مالی ازطرف حزب وآنهم بصورت رسمی توانستندتا مدتی برنامه هایی رااز تیشک پخش نمایند ولی اینبار پولی برای راه اندازی مجدد این شبکه دردست حضرات حدکا نیست تا چراغ تلویزیون تیشک را روشن نگهدارد.

هواداران حزب دمکرات کردستان ایران هم از برخی اقدامات و بی توجهی سران حزب به تعطیلی و یا تامین بودجه برای این شبکه و همچنین کمبود بودجه مالی برای سایر قسمتهای حدکا به تکاپو و اعتراض از دفتر سیاسی-کمیته مرکزی و شخص مصطفی هجری برآمده اند و به گفته تعدادی ازاین افراد چه لزومی دارد در این شرایط سخت مالی که حزب به آن دچار شده است فرزندان سران حزب و اعضای دفتر سیاسی به کرات به سفرهای خارجی و خصوصاً کشورهای اروپایی وانهم با پول حدکا بپردازند!براستی که هیچ دبیرکلی از از سران حزب به اندازه هجری نتوانسته تاکنون این حزب را با بحرانهای مالی به دلیل نداشتن مدیریت وکفایت لازم در منجلاب بحرانهای مالی گرفتار سازد.بهرحال این بحرانهای مالی همچنان ادامه خواهد داشت.دیگر این حضرات نمیتوانند افراد فریب خورده شان را بازهم فریب دهند وبازهم در مقرهای خود محبوس نگه دارند مگر باتهدید به قتل و اخراج وپرونده سازی های اخلاقی برایشان-درصورت انتقاد از عملکرد نادرست و سراسر اشتباه دبیرکلی هجری و دارودسته اش

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.