سند:نامه قاسملو برای پیشمرگه های حزب دمکرات

دیار و نادیار

سندی غیر قابل انکار برای هواداران قاسملو و افرادی که واقعیات جنگ کومله و دمکرات را انکار میکنند(همانهایی که قاسملو را پیامبر آشتی می نامند!)ومعتقدند که دمکرات مقصر نبوده واین کومله بوده که جنگ را شروع کرد!

قاسملو اولین وبزرگترین مقصر و متهم اصلی جنگ داخلی میان کومله و دمکرات بوده و اگر اکنون در قید حیات بود می بایست به دست مادران و پدران افراد قربانی این جنگ،محاکمه انقلابی میشد.با خواندن این سند و دهها واقعیت دیگر،برای مردم کردستان هویدا میشود که قاسملو و هوادارانش،آغازگر جنگ میان کومله و دمکرات بوده و برعلیه نیروها و احزاب دیگر کردستان هم خیانت ها داشته اند.

ترجمه سند:

نامه قاسملو برای جنگ برعلیه کومله

کومله وظیفه انقلابی خود میدانست تا پاسخی درخور برای حملات حزب دمکرات داشته باشد و نامه ی(دکتر قاسملو)برای مرکز رهبریت حزب دمکرات را بزرگترین علت درراستای کشتار کرد به دست کرد میداند.

کومله(اول بهمن ماه۱۹۸۵)تعرض حزب دمکرات به نیروها ومقرهای کومله را با تصرف(کانون آژوان)پاسخ میدهد.قاسملو قبل از تصرف این کانون برای بار دوم به دست نیروهای کومله،نامه ای می نویسد که آنچه در ذیل می آید متن این نامه است:

همراهان گرامی آژوان

بعداز سلامی گرم و انقلابی

رفقا هرچندتاکنون چندین پیام درمورد عملیات های نظامی برای شما ارسال شده است،اما علاقمندم تا توجه تان را به چند نکته دیگرهم جلب نمایم:

۱-باری دیگر خواهشمندم وازشما میخواهم که پیشمرگه های ما غافلگیر نشوند،آگاه باشند و همیشه نگهبان و کمین بگدارند.

۲-جنگ ما با کومله جنگ فراز وفرودها نیست؛هدف ما صرفاً از پا درآوردن نیروهای کومله،ضربه زدن و به زانو درآوردن کومله است.خواهشمند است این مورد را همیشه مدنظر داشته باشید.

۳-هرچند تعداد پیشمرگه های ما از آنها بیشتر است و نیروهای ما بمراتب شجاع تر و جنگاورترند؛اما تاکنون نتوانسته ایم ضربه ای درخورتوجه به کومله وارد کنیم وچه بسا که ضربه هم خورده ایم.به نظرمن باید درشیوه جنگیدن وتاکتیک نظامی خودمان علیه کومله تجدیدنظر شود و خود را برای هرچه بهتر جنگیدن با کومله آماده کنیم.

۴-درجنگ علیه کومله بایستی صبرو تحمل زیادی داشته باشیم،چرا که این جنگ،جنگ مشروعیت است ونباید  دست پاچه باشیم وخود را ببازیم.

۵-همچنانکه قبلاً هم به اطلاع رسانده ایم بهتراست شیوه ها باطرح و برنامه ریزی از پیش تعیین شده ومورد تجزیه وتحلیل جدی قرار گرفته،درعملیاتها بکارگرفته شود تا ضربه ای کاری به کومله وارد شود ودرهمان حال هم درجای خود ضربات کوچک وپی درپی برای کاهش محبوبیت کومله وارد آوریم.ما اطلاعاتی در دست داریم که حاکی ازاینست که نیروهای مسلح کومله مستقر درجنوب به شدت ضعیف شده و اوضاع آشفته ای دارند؛لذا حفظ این وضع بایستی تداوم داشته باشد.

۶-خواهشمنداست درارسال هرگونه خبرصوتی و تصویری حاصل از جنگ با کومله نهایت دقت لازم را داشته باشید؛اولاًاخبار واقعی وبه دور از دروغ پردازی را برایمان ارسال کنید. ثانیاً منتظر بمانید تا ابتدا کومله اخبار خود را دراینخصوص منتشر نماید و آنگاه شما اخبار را برایمان بفرستید.

باتقدیم سلام مجدد و آرزوی سلامتی وموفقیت

برادر شما

ع-قاسملو

1 Comment

  1. هرکسی از دنده چپ بلند میشد توی این مملکت خراب شده دستور قتل میداد افسوس برای ابهت قاجار…

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.