فصلی نو از اختلافات درونی حدکا

دیار و نادیار

چند روز پیش حسب گفتگو با یکی از نزدیکان دکتر میرو علیار خبردار شدیم که علیار و هجری هم به جمع افرادی که در حدکا با همدیگر مشکل دارند اضافه شده است؛شاید کمتر کسی حتی تصورش را هم میتوانست بکند که روزی روزگاری دکتر میرو هم با هجری اختلاف پیدا کند چرا که میرو بخاطر شخص هجری و براساس برداشت هایی که بعدها خودش عنوان نمود کاملاً اشتباه بوده دست از زندگی راحت وآسوده اروپایی برداشته و به جمع حدکا پیوست؛اما انگار سرنوشت هرکس که مدتی ازنزدیک با هجری کارکند در نهایت چیزی نیست جزاختلاف،درگیری،اخراج،انشعاب ویا کناره گیری.

آقای علیار خودش دلیل این اختلاف را عدم صداقت و نیت پاک هجری عنوان داشته و اعلام کرده است:«بین حقیقت حزب و سخنان هجری فاصله زیادی وجود دارد،هجری در وهله اول به دنبال منافع شخصی و اطرافیانش می باشد و درواقع آنچه برای هجری از هرچیزی بی اهمیت تراست منافع حدکا است».

میرو علیار همچنین از بی بندو باری های موجود در بدنه و کادر رهبریت حزب هم می نالد واین مساله را چندین بار هم در جلسات دفتر سیاسی و هم در جلسات خصوصی با هجری مطرح کرده بود و لی راه به جایی نبرد(جای بسی تشویق و تحسین دارد که دکتر میرو این نکته را با ظرافت کامل بیان داشته و حتی اعلام خطر هم نموده بود وعواقب بی توجهی مسئولین حدکا به این امر را گوشزد کرده بود؛اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت تا اینکه حادثه اخیر حمله آسایش وپلیس کویه به مقرحدکا در اثر همین امر و تنها یکی از عواقب شیوع بی بندوباری و مزاحمت برای شهروندان کویه به حساب می آید.)آقای علیار در مورد پارتی بازی ها و باند بازی های موجود در حدکا وعلی الخصوص دارودسته هجری هم هشدار میدهد و نسبت به آن معترض است.

بیچاره دکتر میرو که با هزار امید و آرزو وصرفاً با قبول اظهارات فریبکارانه هجری دست از اروپا برداشت و ساکن کویه شد؛اما شاید سرنوشت میروعلیار تجربه ای شود برای سایر افراد مقیم اروپا و امریکا و این امر را قبول کنند که دیگر حزب دمکرات جایی برای جولان فکر و اندیشه نیست بلکه منطقه گرایی،باندبازی وسفارشگرایی وافتخار به بی بند و باربودن جای خود را به سایر آرمانهای حزب داده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.