حمله بی سابقه اعضای حدکا به جمال پور کریم !!

در هفته پیش نامه ای طعنه آمیز از نویسنده ای حدکایی ، مستقیما رو به جمال پور کریم منتشر شد که به نوبه خود دربردارنده نکات و افشاگری های مهمی بود ، از شخصیت های گرد امده پیرامون پور کریم تا علت و چرایی گرایش حاج جمال به افتتاح حزب جدید تا …

یکی از مخاطبان ما در آمریکا که با هم با پور کریم و هم با نویسنده نامه در ارتباط بوده ، ضمن ارسال رونوشت و ترجمه  این نامه به مرکز خبر دیارونادیار کلیه مندرجات آن را نیز تایید کرده است .

و اینک گزیده ای از این نامه :

کاک جمال شما شخصی را به عضویت رهبری جنبشتان درآورده اید که در سوییس زندگی خانواده ای را نابود کرد خودت می گفتی وقتی به فرزند خردسال آن خانواده می نگرم عنان از دست می دهم هرگز اجازه نمی دهم چنین فرد بی ناموسی در “روژی کرد ” فعالیت کند .

و این شخص اینک عضو رهبری حزب جنابعالی است که به نظر حضرتعالی بیشتر به همجنسبازان شباهت داشت تا افراد معقول و منطقی .

انسان بالنفسه تغییر پذیر است اما طمع قدرت بسیار ناپسند است شهوت قدرت طلبی چشمان تو را کور کرده است .

خودت هم می دانی که تمام تنگ نظری های کنونیت نتیجه فشار چند نفر در داخل حدکا و همچنین حمایت نشدن از جانب حزب و تهییج شدنت به وسیله برخی اعضای پ ک ک   و دستگاههای جاسوسی چند کشور بوده است .

بهر روی شما در حال نابود کردن جنبش استقلال طلبی هستید علت هم آنست که منصور عزیزی و شاهو حسینی کمیته پاریس را غیر قانونی اعلام کردند و مانع آن شدند تا تو مسئول این کمیته شوی و حسن شرفی نیز به مانند همیشه به شیوه ای کاملا کونسرواتیو ، در حضورت از تو حمایت می کرد و در خفا نیز از پشت به تو خنجر می زد .

کاک جمال شما کاری کرده اید که همان افرادی که ادعای استقلال طلبی داشتند اکنون از اینکه خود را استقلال طلب بنامند شرم دارند چرا که هر آشوب گر و هوسباز و قدرت طلب و بی ناموسی که انتظارش را نداریم به یکباره از سوراخی که شما نام استقلال طلبی بر آن نهاده اید سر بیرون می آورد واینک شما و این چند شخص فلک زده که دور خودت جمع کرده ای و سابقه افتضاحی دارند در حال رسوایی استقلال طلبان هستند

کاک جمال قبلا هم به تو تذکر داده بودم که به مامند روژه ( شعیب مرادی ) و زریان روژهلاتی گوش نکنی چرا که در حال فریب تو هستند اکنون هم اگر به خودت رحم نمی کنی لااقل به استقلال طلب ها رحم کن و بجای حزب جمهوری فاحشه خانه درست نکن …. لطفا

ارسال و ترجمه : هه ناو – آمریکا

1 Comment

  1. چرا نمی نویسید مطلب از هلمت معروفی همکار فیکس دیار و نادیار؟

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.