سخنان جنجالی احمد شابازی در مورد اتحاد مجدد حدک و حدکا

به نظر بسیاری از صاحبنظران بحث اتحاد مجدد حدک و حدکا آنقدر به وسیله رهبری دو حزب مورد تمسخر قرار گرفته که دیگر هرگز نباید به توفیق اتحاد مجدد امیدی داشت و این اتحاد حنایی است که دیگر رنگی ندارد

همین چند روز پیش مصطفی هجری به طور ضمنی اعلام کرد که اگر تا پایان سال ۲۰۲۱ اتحاد عملی نشود دیگر باید فاتحه این اتحاد را خواند و طرف مقابل یعنی حدک را به کم کاری محکوم کرد و در طرف مقابل نیز خالد عزیزی که هرگاه سخنی برای گفتن نداشت از ضرورت اتحاد سخن می راند ، نیز متقابلا حدکا را به عدم تمایل در تحقیق اتحاد متهم کرد .

در این بین طیفی خوش بین و ساده لوح نیز وجود دارند که یه علل گوناگون چشم خود را برروی حقایق چرایی رخداد انشقاق در دمکرات بسته اند و اینک امید دارند تا اتحاد مجدد به زودی و به اسانی رخ دهد .

گروه خوش بین خوش باور بر این عقده اند که اگر میل رهبری دو طرف بر تحصیل اتحاد مجدد باشد این امر به آسانی اجرایی خواهد شد اما حقیقت خلاف اینست اختلافات آنقدر ریشه دار هستند که باید ریشه هایش را در باور و پنداشت تک تک اعضای دو حزب جستجو کرد .

نمونه باررز آن را می توان در مصاحبه احمد شابازی با تیشک تی وی مشاهده کرد ، شابازی بدون آنکه صلاحیت سخن گفتن در مورد اتحاد مجدد در تریبون رسمی یک حدکا را داشته باشد از چرایی رخدادن انشقاق در حدکا سخن می گوید و ضمن محکوم کردن حدک برای تسلیم شدنشان نسخه پیچی می کند .

احمد شابازی با حمله به حدک ضمن محکوم کردن آنها به قبول نکردن نتیجه کنگره ۱۳ چنین می گوید :”باید هر دو طرف تحمل می کردیم ، کنگره در پیش بود ، اگر رخنه ای داشتند باید صبر میکردند و تلاش می کردند تا در کنگره بعدی رای می اوردند جدا شدنشان برای من بسیار ناراحت کننده بود ”

سپس چنین ادامه می دهد : ” اکنون من از آنها می خواهم تا فردا برای اتحاد اقدام کنند اما باید اتحاد اصولی باشند باید صبر کنند تا زمان کنگره آنوقت هر کسی هر طور و هر اندازه رای آورد انجامش را قبول کنیم  ”

فارغ از اینکه چرا باید این شخص در مقام قضاوت بنشیند و خود بدوزد و ببافد باید علت پخش این برنامه و این سخنان را نیز جویا شد آیا هجری و رسانه های حزبی اش به دنبال عصبانی کردن طرف مقابل یعنی حدک نیستند ؟

امری که در این برهه حساس واقعا مشکوک به نظر می رسد آیا هدف از چنین سخنانی ضربه زدن به تلاش های دو طرف برای تحقق اتحاد نیست ؟

باید منتظر بازخورد و واکنش طرف حدک در روزهای آتی باشیم

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.