توطئه حزب دمکرات کردستان برای قطع برنامه حکمتیست ها

دیار و نادیار

بنا به سند رسیده به دیار و نادیار که محتوای مربوط به یک نامه لاتین مربوط به چند ماه پیش است، در صورت صحت مکاتبه بیانگر دسیسه حزب دمکرات کردستان برای قطع برنامه حکمتیست ها می باشد.

ماجرا از آن قرار است که پخش برنامه های تلویزیونی حزب حکمتیست ها جناح رحمان حسین زاده به علت بدهی سه ماهه از تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴ –اواخر مهرماه سال ۱۳۹۳- قطع می گردد. از آنجا که تهیه و تأمین برنامه تلویزیونی و اجاره کانال ماهواره ای این شبکه از سه سال قبل با یک قرارداد رسمی برای مدت یکسال اجاره شده بود و دو سال پیش را بدون تمدید قرار داد و تنها با پرداخت هزینه در اختیار داشته و از طرفی حزب دمکرات کردستان نیز از این کانال برنامه های خود را پخش می نمود، حزب نیز پی به این نقیصه برده و طی یک مکاتبه با مدیر و صاحب امتیاز اصلی شبکه ماهواره ای – که این مکاتبه اکنون به دیار و نادیار رسیده است- و فشار و یادآوری نقص قانونی خواستار لغو برنامه های حکمتیست ها و شبکه پرتو شده بود.

جالب اینجاست علی رغم پرداخت هزینه های مربوط به شبکه پرتو، حزب دمکرات با پرداخت ۶۰% بیشتر از مبلغ قرار داد حزب حکمتیست، مدیر شبکه را مجاب به قطع برنامه پرتو کرده و ابراز داشته به دلیل عدم تمدید قرار داد رسمی حکمتیست ها آنها قانوناً حق شکایت ندارند.

گفتنی است هزینه سالانه اجاره تلویزیون حکمتیست مبلغ ۶۰۰۰۰ دلار بوده و حال با توجه به مشکلات مالی که حزب با آن مواجه است چطر و به چه دلیل این اقدام را انجام داده جای سوال دارد؟

یعنی به نوعی حزب سعی در حذف فرکانس حکمتیست ها و جایگزینی کامل شبکه ماهواره ای خود داشته است.

گفتنی است اجاره دهنده خارجی به محض رسیدن مکاتبه حزب و بدون قرار داد جدیدی که حزب با آنها بسته باشد برنامه حکمتیست ها را از روی کانال ماهواره ای قطع می کند.

اینکه چرا حزب چنین خیانتی کرده در ایمیل ارسالی به سایت دیار و نادیار اینگونه عنوان شده است: شبکه حکمتیست ها برنامه های حزب را در این کانال تحت الشعاع قرار داده و در جستجو های فرکانسی کمتر به این نام در داخل کشور شناخته میشد. با این وصف با مکاتبه با صاحبان شبکه ماهواره ای اجاره دهنده  و یادآوری عدم تمدید قرار داد حکمتیست ها، و همچنین وعده اجاره بلند مدت و ۲۴ ساعته شبکه در وهله اول سعی در حذف آنها داشته باشیم تا این فرکانس به نام ما ثبت شود و در وهله دوم و در صورت حل مشکلات مالی ساعات پخش خود را گسترش دهیم.

اما تحلیل دیار و نادیار آن است که به دنبال نشست موفقیت آمیز حزب حکمتیست ها با حزب کمونیست کارگری ایران و کومله علیزاده در شهریور ۱۳۹۳ که با ابتکار و تلاش های مستمر حکمتیست برگزار شده حزب بیم از دست دادن رابطه کاری و جایگزین شدن خود را داشته و در صدد کارشکنی بدین منظور برآمده است.

اینکه رحمان حسین زاده با رایزنی در صدد حل این مشکل برآمد بماند اما جالب اینجاست که اینها که خودشان با همدیگر تفاهم ندارند چطور در صدد تشکیل کنگره ملی کرد و داعیه اتحاد و جبهه کردستانی دارند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.