التیماتوم خشن فواد خاکی بیگی ، جلسه حدک و حدکا را متشنج کرد

بازی با کلمات و سو استفاده از بحث اتحاد برای پیشبرد اهداف و بعضا برای سرکوب داخلی سبب شده تا بسیاری از اعضای دو حزب دمکرات به مسئله اتحاد مجدد به چشم بی اعتنایی بنگرند و حتی زحمت دنبال کردن اخبار مرتبط با این مسئله را به خود ندهند .

مدتی پیش آخرین جلسه میان دو حزب برای پیشبرد اتحاد مجدد برگزار شد ، جلسه ای دو طرف از برگزاری آن دو هدف متفاوت داشتند حدکا خواهان کشتن وقت و تنها برای ارضای اذهان عمومی و از سوی دیگر حدک تنها و تنها برای گلایه کردن و برای انتقاد آمده بود همچنان که کمال کریمی نماینده حدک در کمال عصبانیت و شدت به حدکا انتقاد کرد .

در پایان این جلسه ی پر حاشیه کمال کریمی خطاب به محمد نظیف قادری – نماینده حدکا – می گوید :” این چه بازی است که شما راه انداخته اید از یک طرف از اتحاد و همبستگی دم می زنید و از سوی دیگر نماینده شما (منظورش فواد خاکی بیگی  )  اولتیماتوم می دهد که منازل کمپ آزادی را خالی و تحویل حدکا  نماییم !! این چه اتحادی است که شما در افکار عمومی از آن صحبت نموده ولیکن کوچکترین قدمی در این خصوص بر نمی دارید؟؟”

پس از ابراز این انتقادات ، محمد نظیف قادری سعی می کند تا جو جلسه را آرام نماید و این خواسته و اقدام حدکا را توجیه نماید که در نهایت تلاش قادری بی نتیجه می ماند و جلسه بدون نتیجه پایان یافته می یابد .

این انتقاد حدک در اقدام اخیر فواد خاکی بیگی ریشه دارد . در اقدامی عجیب و کاملا حساسیت برانگیز فواد خاکی بیگی به محمد شاروان هشدار می دهد که بر طبق توافق قبلی دو حزب ، منازلی  که در مقر آزادی خالی می شود باید به حدکا تحویل داده شوند .

حدک بر این باور است که چنین التیماتومی تنها و تنها برای تخریب پروسه اتحاد مجدد و سنگ اندازی در این راه است ، برداشتی که باتوجه به زمان آن بسیار منطقی به نظر می رسد .

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.