اتحاد کومله ها !! واقعیتی دست یافتنی یا بازی کثیف به سبک دمکرات ها

بیشتر اهالی سیاست بر این باورند که اختلافات و انشعابات کومله ها ( منظور کومله مهتدی و ایلخانی زاده ) هیچ زیر بنای فکری و ایدئولوژیکی ندارد و تنها و تنها اختلاف بین دو پسر عمو است که در نهایت به صلح و سازش می انجامد .

البته شاید این فکر مکرر مورد ایراد قرار بگیرد ولیکن تا کنون هیچ یک از اعضای دو کومله از رهبری گرفته تا ساده ترین پیشمرگ این حزب نتوانسته اند کوچکترین دلیلی را بیان کنند که ایده فوق را به چالش بکشد .

اما زمانی که بحث انشعاب حزب کمونیست کارگری و کومله مهتدی مورد بحث قرار می گیرد فورا بحث تفاوت ایدئولوژیکی و دیدگاهی مخصوصا پیرامون موضوع ناسیونالیسم پیش کشیده می شود که صد البته بسیار منطقی و به جا نیز هست .

طی چند روز گذشته اعلام شد که دو کومله زحمتکشان و کومله شورشگر گروهی را با عنوان گروه مشترک اتحاد تشکیل داده اند که این گروه سعی دارد با جدیت تمام برای عملی شدن اتحاد این دو حزب فعالیت نماید .

 اگر چه فضای روانی حاکم بر اعضای گروهک های کرد – به علت آنچه بازی کثیف دمکرات ها برای درگیر کردن و مشغول سازی اعضا به بحث اتحاد مجدد خوانده می شود – بسیار متشنج و به هر نوع بحث اتحاد برای هر حزبی بی اعتنا است اما ذکر یک نکته در این مورد ضروری است و آن اینکه ساختار حزبی و پرستیژ و حتی ژست سرکردگان دو کومله با دمکرات ها بسیار متفاوت است .

رقابت دمکرات ها نیز اگر چه هیچ گونه مبنای فکری ندارد اما ناشی از رقابت دو باند است که در هر صورت رهبریت حزب را خواستار هستند و هیچ کدام حاضر به پذیرش زیر دست بودن دیگری ندارد و این ادعا تا جایی رخنه کرده و صحت خود را به اثبات رسانیده که این باور شکل گرفته که اگر تمامی آنچه را که کردستان خوانده می شود یک جا و یک شبه تحویل دمکرات ها دهند بدان شرط که هجری نفر دوم حزب و زیر دست یک حدکی باشد ، هجری بدون لحظه ای درنگ آن را رد خواهد کرد !!!

اما همچنان که اشاره شد نوع و ماهیت اختلاف دو کومله چیز دیگری است هر دو سرکرده کومله که خود را آغا و خان خانان می دانند و ادعای بزرگ زادگی می نمایند به سرشت طبیعت سابقه ای که در چیرگی و حکومت بر رعیت د اشته اند می دانند که نان خوردنشان در با هم بودنشان است و اگر به ظاهر هم باشد یکدیگر را کاکه آغا صدا کنند می توانند سلطه بیشتری داشته باشند و در نتیجه سفره رنگین تر و حساب بانکی پر پول تری داشته باشند و تمامی این بدان معنا است که به احتمال بسیار زیاد ایلخانی زاده کوچک بزرگی عموزاده اش یعنی مهتدی را خواهد پذیرفت البته بدان شرط که در مواجب مهتدی از ربع پهلوی و آل سعود و آمریکایی ها شریک باشد که میزان سهم طرفین بنابر چانه زنی های دو طرف و سعه صدر آنها می تواند متفاوت باشد .

برای آشنایی بیشتر با شخصیت سران کومله خواندن مقاله رهبر فئودال و پیشمرگ کارگر توصیه می شود

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.