تغییر مهره های انتخاباتی کنگره ۱۶

دیار و نادیار

حزب دمکرات کردستان (جناح خالد عزیزی) در نظر دارد که مشاورین دفتر سیاسی خود را ترکیبی از افراد باسابقه، با تجربه، نیروهای تحصیل کرده جوان و برخی از اساتید دانشگاهی غیرحزبی برگزیند.

در رویه قبلی اعضای کمیته مرکزی، برخی از اعضا که دیگر توان فعالیت تشکیلاتی نداشته و از راهیابی به کمیته مرکزی بازمانده بودند را به عنوان مشاورین دفتر سیاسی انتخاب می کرد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.