گزینه های دبیر کلی حدک

دیار و نادیار

این روزها و به ویژه در آستانه برگزاری کنگره شانزدهم گمانه زنی ها برای در دست گرفتن قدرت توسط نفر بعدی نیز قوت گرفته است. افرادی مانند عبدالله حسن زاده، حسن رستگار و جلیل گادانی مصطفی شلماشی را برای دبیرکلی معرفی نموده اند لیکن تعداد دیگری خواستار ابقای دبیرکلی خالد عزیزی می باشند. مشکل این دسته این است که با توجه به اساسنامه حزب خالد عزیزی نمی تواند برای بار سوم به عنوان دبیرکل انتخاب شود اما اوضاع این روزهای احزاب کردی نظیر حدکا و کومله ثابت کرده این مصوبه های به سادگی هر چه تمام تر می تواند نقض شده و قدرت مادام العمر شود.

طیف اروپا بیشتر مصطفی شلماشی را به جهت سابقه، شخصیت سواد تجربه مطرح کرده اند اما مشکل او نیز این است که به جهت اینکه بیشتر در خارج از اقلیم کردستان حضور داشته جایگاه زیادی در بدنه حزب ندارد. یا بهتر بگوییم بدنه عراق شناخت چندانی از او ندارند. از طرفی طیف شمال عراق معتقد است مطرح نمودن مصطفی شلماشی یک طرح فریب است و هدف اصلی عبدالله حسن زاده معرفی و انتخاب پسرش آسو حسن زاده به عنوان دبیرکل آینده حزب دمکرات کردستان می باشد.

به هر حال افراد قابل تری نیز در بدنه حدک نظیر قادر وریا، کمال کریمی، اسماعیل بازیار، حتی افراد پا به سن گذاشته ای نظیر حسن رستگار، جلیل گادانی و … وجود دارند که می توانند به عنوان گزینه مطرح باشند اما به هر حال صرف توانمندی کافی نیست و نیاز به قابلیت های دیگری از جمله زد و بندهای سیاسی نیز دارد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.