آخرین موانع بر سر راه اتحاد دوباره

دیار و نادیار

پس از مدتی که امید برای اتحاد دوباره زنده شده بود با برجسته شدن جنگ قدرت در آستانه کنگره، اکنون این مقوله در حال سپرده شدن به دست فراموشی است. این همه نشست منجر به آن شد که حداقل درخصوص آرم و فعالیت ۹ ساله حزب توافق داشته باشند که پس از مدتی مشخص شد طرفین برخلاف توافق درخصوص آرم و رسانه حزب و رسمیت فعالیت ۹ ساله حدک از سوی حدکا لکن در تقسیم مرکزیت و انتصابات و تعویق کنگره به پس از اتحاد با اختلاف مواجه شدند.

محمد نظیف قادری رهبران حدک را به مانع تراشی برای اتحاد متهم و تقسیم مساوی مرکزیت و مناصب را مغایر دمکراسی قلمداد نموده و حتی تهدید کرده این موضوع را رسانه ای می کند.

از طرف دیگر حدک پس از نشست اول با مخالفت اکثریت مواجه شده و قادر وریا آن را خیانت و تسلیم نمودن حدک به حدکا قلمداد نموده است. در مجموع اکثریت عناصر هر دو جناح مشکلات فیمابین را بسیار افزون دانسته است و اتحاد را تنها یک اتفاق فیزیکی قلمداد کرده اند و بر این باورند که در آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد و عدم تحقق اتحاد را مناسبتر دانسته اند بدون آنکه شرایط حاکم بر خانواده ها و اوضاع کنونی حزب را در نظر بگیرند. هجری هم که در پلنوم ۱۱ تیر خلاص را شلیک کرده توپ را در زمین حریف انداخته و اینگونه ابراز داشته است: «متأسفانه دوستان سابق علیرغم ادعاهایشان هیچگونه تلاش جدی نداشته اند و ما هم دیگر هیچ امتیازی نخواهیم د اد اما راه را باز می گذاریم تا هر موقع خواستند بیایند.»

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.